Publicitat
Ciutat

El temps de resposta de l’Ajuntament, la queixa principal a la síndica de greuges de Sabadell

La síndica de greuges, Eva Abellan / LLUÍS FRANCO

El temps de resposta de l’Ajuntament és la queixa principal a la síndica de greuges de Sabadell

La síndica de greuges, Eva Abellan / LLUÍS FRANCO

2.150 atencions el 2021. La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, ha atès un 10% més de casos el 2021: un 95,67% provinents  de les queixes dels ciutadans i un 4,33% d’actuacions d’ofici. L’eficàcia dels serveis públics és el principal dret de la ciutadania vulnerat a Sabadell al llarg de l’any passat, segons es recull a l’Informe anual del 2021.

Els principals greuges del 2021 estan vinculats al silenci administratiu. Segons la síndica, Cohesió Territorial i Desenvolupament Econòmic són les àrees que triguen més a donar resposta. Però també ha detectat altres drets vulnerats com el cobrament de la quota mínima del menjador escolar durant la crisi de la Covid en situacions amb absències mèdiques justificades, el càlcul de la plusvàluaactes vandàlics al cementiri de Sabadell.

L’eficàcia dels serveis públics suposa, doncs, un 33% dels drets vulnerats el 2021, seguits  del dret a la circulació i la tranquil·litat dels veïns (9%), el dret al medi ambient (7%), a l’habitatge (7%) i a l’urbanisme sostenible (7%). El 36% restant dels casos amb greuges presentats, mostren drets vulnerats a Sabadell com el de la protecció dels col·lectius més vulnerables (7%), la protecció de la vida privada i familiar (6%), a la salut (5,5%) o als serveis públics de protecció social (3,5%).

221 casos en mans d’Abellan

La síndica ha obert 221 casos i deu actuacions d’ofici relacionades amb temes com l’empadronament, les notificacions administratives o la circulació de vehicles per sobre les voreres. La síndica disposa de 30 dies per analitzar la queixa i l’Ajuntament hauria de redactar-ne un informe al cap de 30 dies de conèixer la petició. Segons la sindicatura, el consistori n’ha trigat 104 de mitjana.

L’equip d’Abellan han resolt 116 casos:  73 van ser estimats (39 sobre transparència i bon govern, 33 sobre sostenibilitat, espai públic i mobilitat, 32 vinculats a ciutadania i entitats, 9 a la convivència i consciència ciutadana i 3 sobre repensem la ciutat) i se’n van desestimar 32. “En tres de cada deu casos estimats, l’Ajuntament soluciona el problema pel fet que obrim una investigació”, sosté Abellan.

La síndica ha emès 78 recomanacions a l’Ajuntament, tot i que l’Ajuntament no ha donat resposta al 58% de les recomanacions “tot i que n’està obligat”, denuncia Abellan. Tot i això, en alguns casos l’Ajuntament ha solucionat la problemàtica dels veïns.

La síndica assenyala “les dificultats de la institució per arribar a totes les necessitats de la ciutat amb els escassos recursos humans i econòmics”. El cost de la institució va ser de 0,79 euros l’any per sabadellenc. Pel 2021, el pressupost que va reclamar la síndica ascendia 1,13 euros per habitant cada any.

Deu propostes de millora

La síndica fa 10 propostes de millora per Sabadell per aquest 2022:

  1. Uun espai públic accessible per a totes les persones. “Sabadell no compleix la llei d’accessibilitat i això fa que la ciutat exclogui moltes persones”.
  2. Més transparència en les decisions municipals: “Cal crear protocols i procediments públics i estandarditzats per tal que les decisions municipals siguin objectives i transparents”.
  3. Quan l’Ajuntament no contesta: cal treballar pel dret a la bona administració. A Sabadell “el silenci administratiu és un dels problemes més freqüents i genera desconfiança a la ciutadania”.
  4. Cal “garantir la convivència de les persones en els espais públics i privats”, dotant de mitjans suficients la tasca de mediació, creant protocols interdisciplinaris d’atenció a les persones acumuladores i empoderant la ciutadania en el nou marc de convivència.
  5. Una llar per a les persones: “garantir el dret a l’habitatge a la ciutat”, especialment per a aquelles persones que malviuen al carrer o en infrahabitatges.
  6. Si no hi ha dubte, cal tornar els diners. Cal que l’Ajuntament accepti les recomanacions de la síndica quan hi ha evidència de cobrament indegut de multes, plusvàlues.
  7. Policia més properaCal dotar la Policia local d’instruments per ser més propera i generar més confiança a la ciutadania.
  8. Eduquem en la dignificació de l’espai públic. Cal que la ciutadania sigui conscient que tenir un espai públic net és feina de tots i de totes. Cal que l’Ajuntament informi i, si s’escau, sancioni qui no respecti aquest principi de convivència.
  9. Creure en la institució de la síndica. Que l’Ajuntament dota de més recursos humans i econòmics, responent a temps els requeriments que fa i incorporant la institució al reglament orgànic municipal.
  10. A banda, Abellan es compromet amb tres objectius: millorar el coneixement de la institució, més transparència, amb l’actualització de la “Carta de serveis” de la institució i informar la ciutadania dels seus drets.
Publicitat
Comentaris
To Top