Publicitat
Ciutat

Les escoles bressol de Sabadell tindran 100 places més per infants de 2 anys

El termini per a la preinscripció finalitza el divendres 20 de maig

Accés a l'escola bressol Vapor Buxeda, al Centre / D.S.

Sabadell tindrà un centenar de places més a les escoles bressol municipals per als alumnes de 2 anys, en el curs I2. L’Ajuntament ha previst augmentar l’oferta davant la gratuïtat d’aquesta etapa educativa el curs vinent, anunciada per la Generalitat.

El centenar de places extra, que estan autoritzades pel departament d’Educació, es distribuiran en cinc grups a diferents centres de la ciutat. Per altra banda, s’ampliarà la jornada de 10 grups d’aquest nivell, que fins ara era només de jornada de matí i passarà a ser de jornada completa.

Preinscripcions fins al 20 de maig

Aquesta setmana s’ha obert el període de preinscripció a les 12 escoles bressol públiques de la ciutat per al curs 2022-2023 (11 municipals i una de la Generalitat), termini que finalitza el proper divendres 20 de maig.

Aquest any, la preinscripció ve marcada per l’acord sobre el finançament entre Generalitat i ajuntaments que permetrà la gratuïtat de la quota d’escolarització per als infants que cursaran el nivell Infantil 2 (2-3 anys), els nascuts l’any 2020. Fruït d’aquest acord les famílies només hauran de fer-se càrrec de les quotes de menjador i d’acollida.

La preinscripció es farà totalment online per mitjà d’un formulari web. Des de les escoles bressol, així com des del Servei d’Educació de l’Ajuntament, s’oferirà assessorament i suport a les famílies que tinguin alguna dificultat per fer aquest tràmit.

La gestió de les escoles bressol, a licitació

El Ple extraordinari del proper 18 de maig debatrà l’aprovació de l’expedient de contractació del servei de les escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar municipals de Sabadell. El pressupost de licitació és de 8,7 milions d’euros per un període que va des de l’1 de març del 2023 fins al 31 d’agost del 2024.

L’objecte del contracte és la prestació del servei que consisteix en gestionar les 11 escoles bressol i centres d’educació infantil i familiar de Sabadell. Es divideix en 4 lots, agrupant diferents escoles a cada un.

La licitació no s’ha pogut iniciar amb anterioritat davant la incertesa, ja resolta, que va suposar l’anunci d’Educació de la gratuïtat del curs I2 (abans P2). Aquest fet ha provocat recalcular aspectes organitzatius i pressupostaris, que afectaven tant al pressupost de licitació com a l’organització de les matrícules, les jornades del servei, aules, etc.

Per aquest motiu la tramitació d’aquest expedient de contractació no finalitzarà abans de l’inici del curs 22-23 i s’estableix l’1 de març del 2023 com a data d’inici del contracte. Mentrestant i per garantir el servei, el contracte actual es prorroga, tal com estableix el plec de clàusules administratives que el regulen.

El contracte tindrà dos terminis parcials d’execució: el primer des de l’1 de març de 2023 fins al 31 de juliol de 2023 i el segon coincidint amb el calendari que per al curs escolar 2023-2024 aprovi l’Ajuntament de Sabadell, d’acord amb les competències que li són pròpies. Es preveu una pròrroga del contracte per dos anys més, des de l’1 de setembre de 2024 al 31 d’agost de 2026.

Publicitat
Comentaris
To Top