Diners

La meitat dels desocupats a Sabadell ho són de llarga durada

Desocupats Sabadell

6.148 de les 12.123 persones sense feina a Sabadell a l’abril fa més d’un any que estan a l’atur. La xifra, però, s’ha reduït un 50% respecte al 2021

La xifra de persones aturades de llarga durada s’ha reduït un 50% respecte al 2021 / LLUÍS FRANCO

La meitat les persones aturades de Sabadell ho són de llarga durada. 6.148 dels 12.123 desocupats a l’abril (és a dir, un 50,7%) fa més d’un any que estan a l’atur. Tot i aquesta preocupant dada referent a l’atur estructural, la xifra de persones aturades de llarga durada s’ha reduït un 50% respecte al mateix període del 2021, quan n’hi havia 9.223. De fet, l’abril de l’any passat un 60% dels desocupats feia més de 356 dies que ho estaven, un percentatge deu punts superior al d’aquest abril.

Dit això, el grup de persones que fa menys de tres mesos que estan a l’atur és el que més creix el mes d’abril (ara és de 3.159 persones, un 120,4% més en termes interanuals). En canvi, el grup que fa entre nou i dotze mesos es redueix un 76% respecte al 2021 (la xifra és ara de 397 persones), així com el de sis a nou mesos (846 persones; un 39% menys que l’any anterior). I, finalment, hi ha 1.573 persones a Sabadell a l’abril que fa entre tres i sis mesos que estan aturades, és a dir, un 9,9% menys en comparació amb el mateix període del 2021.

El 45% dels aturats a Sabadell no reben cap tipus de prestació

Més dones aturades que homes

Així mateix, segons el sexe, el descens de l’atur registrat és més intens entre els homes (22,5%; 1.503 aturats menys) que entre les dones (18,3%; 1.553 aturades menys). A l’abril hi havia 5.188 homes i 6.935 dones a l’atur. A més, en concret, creix el percentatge de dones desocupades respecte al de fa un any (el 2021 era d’un 55,9% del total, mentre que enguany el percentatge és del 57,2%).

Pel que fa a l’atur segons l’edat, hi ha una davallada en tots els grups d’edat, sent la més significativa, en termes absoluts, la que es registra en les persones d’entre 25 i 44 anys (un 28,2%; 1.710 menys). Tanmateix, en termes percentuals, el grup d’edat que més ha vist reduït l’atur és el de persones de fins a 24 anys (un 29,1%; -362 menys). Quant a les persones de més de 45 anys, l’atur ha caigut un 12,5%. Ara hi ha 6.893 aturats en aquest grup d’edat, 984 menys que el 2021.

Finalment, quant a l’atur en relació amb els grans sectors d’activitat, es registra una dinàmica positiva en tots els sectors de la ciutat el mes d’abril d’enguany. Destaca sobretot el descens en els serveis (un 20,4%; 2.133 persones menys), mentre que a la indústria i a la construcció el descens és més moderat (un 17,6% i un 17,4% menys respectivament). Les persones aturades sense ocupació anterior també registren una disminució (un 23,2%; 316 menys).

L’atur creix en 89 persones a Sabadell, però hi ha un 25% menys d’aturats que fa un any

Comentaris
To Top