Publicitat
Diners

1.094 euros, pensió mitjana per jubilació a Sabadell

Pensions pensionistes

La xifra és més baixa que la mitjana catalana, que es troba en 1.174 euros mensuals. La ciutat compta amb 35.513 prestacions per jubilació

Sabadell té 34.513 pensions per jubilació (dades del 2019), una xifra que no ha fet més que créixer els darrers anys / LLUÍS FRANCO

1.094 euros mensuals. És la pensió contributiva a la Seguretat Social mitjana per jubilació a Sabadell. Es tracta d’una xifra referent a l’any 2019 (la més recent recollida per l’Institut d’Estadística de Catalunya), que és un 3,47% més alta que la del 2018 i un 6,67% superior a la del 2017. De fet, any rere any ha anat augmentat un 3% aproximadament. Des del 2014, la xifra supera els 1.000 euros de mitjana per pensionista jubilat.

En comparació amb la mitjana catalana (que és de 1.174 euros), però, Sabadell es troba per sota. Si ens fixem en els municipis catalans que tenen un nombre semblant de població a la capital vallesana (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa), veiem que Terrassa és l’única ciutat en què la mitjana de pensions per jubilació és més baixa que a Sabadell (1.082 euros). Badalona i l’Hospitalet superen totes dues la mitjana catalana amb 1.181 i 1.186 euros, respectivament.

Dit això, Sabadell compta amb 34.513 pensions per jubilació, 412 més que el 2018. De fet, el nombre ha anat creixent any rere any, confirmant la teoria del progressiu envelliment de la població. Per exemple, el 2011 hi havia 31.163 pensions per jubilació. Els pensionistes per jubilació són aproximadament el 16% de la població a la ciutat.

Per sexes, a Sabadell hi ha més homes (17.435) que dones (17.078) que reben una prestació per jubilació. La pensió mitjana dels homes (1.400 euros) és gairebé el doble d’elevada que la de les dones (781 euros).

Així mateix, també cal tenir en compte les pensions no contributives a la Seguretat Social, és a dir, aquelles pensions que l’Estat garanteix a aquelles persones que no tenen recursos suficients per a la seva subsistència i no poden acollir-se -per manca de cotització a la Seguretat Social- a les pensions contributives. A Sabadell, n’hi ha 740 (dades del 2019) i els ingressos mensuals mitjans per pensionista són de 370 euros.

Més tipus de pensions

D’altra banda, s’ha de tenir en compte la resta de pensions contributives a la Seguretat Social (incapacitat permanent, viduïtat, orfenesa i favors familiars). De fet, segons dades de l’Idescat, es calcula que a Sabadell hi ha un total de 53.852 pensions i 46.432 pensionistes, ja que un pensionista pot cobrar una o més pensions de diferent naturalesa.

Pel que fa a les pensions de viduïtat, a Sabadell n’hi ha 11.561 i la mitjana d’ingressos per aquest tipus de prestacions és de 685 euros mensuals. Quant a les pensions per incapacitat permanent, n’hi ha 6.410 i la mitjana d’ingressos per aquesta pensió és de 1.045 euros al mes. En el cas de l’orfenesa, a la ciutat hi ha 1.320 pensions amb 402 euros de mitjana. Finalment, pel que fa a la pensió per favor de familiars, n’hi ha 48 i compten amb 577 euros mensuals de mitjana. 

Publicitat
Comentaris
To Top