Ciutat

Ajuda al lloguer dels joves: tot el que has de saber per demanar-la a Sabadell

Joves independitzades a Sabadell / VICTÒRIA ROVIRA

Les persones de 18 a 35 anys ja poden demanar des d’aquest dimecres, 8 de juny, l’ajuda Bo Lloguer Jove. Es tracta de l’ajut estatal que vol ajudar els joves a pagar el lloguer, amb una ajuda de 250 euros mensuals durant dos anys.

Qui pot rebre l’ajuda?

Tots els joves que tinguin de 18 a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud. Per rebre l’ajuda, el preu del lloguer de l’habitatge sencer no pot superar els 900 euros mensuals, en el cas del Vallès Occidental (igual que a Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana). Quan el lloguer és d’una habitació, la mensualitat no pot superar els 450 euros.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l’import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l’import de les subvencions de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent.

Què cal per rebre-la?

Cal estar empadronat a l’habitatge o habitació arrendada o cedida, tenir una font regular d’ingressos i no deure cap mensualitat del lloguer. També és necessari que el límit d’ingressos anuals del 2022 sigui de 24.301,57 euros.

Si l’ajuda és per al lloguer sencer de l’habitatge, la Generalitat recorda que es tindran en compte els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral, constin o no com a titulars del contracte. Si dues o més perdones demanen l’ajut, es tindran en compte els ingressos individuals. En el cas de l’ajut per al lloguer o cessió d’ús d’una habitació, només es consideraran els ingressos de la persona física subarrendatària o arrendatària sol·licitant.

Com es pot tramitar?

A través d’internet, al web de la Generalitat. Presencialment, a les oficines locals d’habitatge, que en el cas de Sabadell és a la seu de VIMUSA, al carrer de Blasco de Garay, 17. L’horari d’atenció és de 8.15 h a 14 h. Caldrà omplir el full de sol·licitud, el document per rebre la transferència bancària -a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya-, i la declaració d’ingressos percebuts.

Fins quan es pot demanar?

La documentació per rebre l’ajuda es pot presentar des de dimecres, 8 de juny, a les 9 h, fins divendres, 17 de juny de 2022 a les 17 h. Les sol·licituds es resoldran per ordre de presentació fins a l’esgotament del finançament disponible, de 400 milions d’euros per a totes les comunitats autònomes, dels quals 30 milions d’euros es destinen a Catalunya. La Generalitat calcula que l’ajuda podrà arribar a 10.000 catalans, una xifra que considera insuficient.

Com em puc empadronar a Sabadell?

La gestió del padró es fa des de les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (SAC) als diferents barris. Per anar-hi, però cal demanar cita prèvia i la primera hora disponible és a Can Rull, pel mateix divendres 17 de juny.

La Generalitat de Catalunya ha publicat una llista extensa de preguntes i respostes freqüents sobre el Bo Lloguer Jove.

Comentaris
To Top