Ciutat

L’Adenc sol·licita l’ajornament de la votació del SurfCity, a l’espera d’un certificat urbanístic

EL TERRENY ON ES VOL UBICAR EL SURFCITY / LL. FRANCO

L’Adenc en representació de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll ha sol·licitat un certificat de règim urbanístic per “aclarir legalment quina és la qualificació i règim urbanístic real dels terrenys on s’ubicarà el projecte SurfCity plantejat per l’ajuntament de Sabadell”, asseguren en el comunicat. A més, sol·liciten que “fins que no estigui fet aquest certificat urbanístic no es porti al Ple l’acord de concessió”.

En la mateixa línia afegeixen que els certificats urbanístics estan firmats per fedatari públic per part del Secretari de l’Ajuntament i comporten una documentació vàlida per què qualsevol operador públic o privat tingui realment reconeguts els seus drets i els seus deures respecte a una parcel·la, una finca o un solar del terme municipal de Sabadell.

La posició de l’Adenc i de la Plataforma en Defensa del riu Ripoll és que en l’entorn d’aquesta instal·lació no es compleixen els requisits de sòl urbà, hi ha en l’entorn sols no urbanitzables i sòls urbans barrejats en funció dels interessos expropiatoris municipals, i la posició de l’Adenc és que no compleixen els requisits de solar en sòl urbà per diferents motius: no tenir garantits els serveis públics, haver esgotat els paràmetres urbanístics d’edificabilitat, usos admissibles, d’ocupació, inundabilitat, connexió a vial, i manca de determinacions normatives de l’equipament per admetre el dret a concessió privada d’un equipament municipal.

Serveis jurídics

Així mateix, en el mateix comunicat s’explica que la plataforma en Defensa del Riu Ripoll ha contractat els serveis d’un “bufet jurídic ambientalista (INSTA) per fer la seva defensa, primer en la fase d’al·legacions, recurs administratiu i si hi ha suport de la ciutadania de Sabadell i el Vallès, amb la possibilitat de contenciós administratiu, mitjançant una campanya de micromecenatge a partir del setembre.

Publicitat
Comentaris
To Top