Diners

El comerç continua sent el sector amb més empreses a Sabadell

Empreses Sabadell Comerç

La ciutat té 1.371 companyies d’aquest àmbit, que suposen el 26,5% del total. Aquest primer semestre, però, n’ha perdut 9 (-0,7%)

El comerç a l’engròs i al detall és la secció d’activitat amb més importància a Sabadell des de fa anys / LLUÍS FRANCO

El comerç a l’engròs i al detall continua sent la principal secció d’activitat econòmica a Sabadell. La ciutat compta amb 1.371 empreses d’aquest àmbit, xifra que suposa un 26,5% del total de companyies. Això sí, aquest primer semestre ha perdut un total de 9 empreses (-0,7%) respecte a fa un any, segons dades de l’Observatori d’Economia Local del Vapor Llonch.

Pel que fa a la xifra total de centres de treball a Sabadell, a 30 de juny de 2022, ha estat de 5.169, el que representa set centres més que en el mateix moment de l’any anterior, la qual cosa implica una variació interanual positiva del 0,1%. Es tracta, però, d’un percentatge ínfim. De fet, es calcula que la ciutat té 348 companyies menys que abans de l’arribada de la pandèmia (-6,76%).

El descens més important del nombre de companyies va tenir lloc durant el primer trimestre del 2020, a causa dels primers impactes de la Covid i del tancament d’activitats decretat per l’estat d’alarma. El nombre d’empreses de Sabadell va disminuir en 469 (la xifra de companyies era de 5.048), el que va suposar una variació trimestral del -8,5%. Això sí, la resta de municipis catalans amb una població similar a la de Sabadell també van patir una dinàmica de tancament d’empreses semblant. Terrassa va perdre 547 companyies en aquest període, mentre que l’Hospitalet de Llobregat i Badalona en van perdre 652 i 591, respectivament.

325 empreses menys que abans de la pandèmia a Sabadell

Creix la construcció

La majoria dels centres de treball de Sabadell (3.968 centres, el 76,9% del total) corresponen al sector serveis. Per sota hi queden les empreses de la construcció (648; el 12,6% del total) i de la indústria (545; el 10,6% del total). No obstant això, en termes d’evolució interanual, s’observa un comportament diferent segons el sector. D’una banda, cau el nombre de centres de treball en el sector serveis (un 0,2%; 8 centres menys). De l’altra, augmenta el nombre de centres a la construcció (un 2%; 13 centres més) i la indústria (un 0,7%; 4 centres més).

Comportament desigual

Pel que fa a l’evolució de les empreses amb les diferents seccions d’activitat a la ciutat, les seccions amb una evolució més positiva en comparació a fa un any, en termes absoluts, són la construcció, amb 13 centres més (un 2% més), altres serveis, amb també 13 empreses més (un 3,7%), l’educació, amb 5 centres més (un 2,9%), les indústries manufactureres, amb 4 companyies més (un 0,8%) i el transport i emmagatzematge, amb 4 centres més (un 1,9%).

En canvi, les seccions d’activitat que mostren un comportament més negatiu en aquest període són el comerç a l’engròs i al detall, les activitats immobiliàries, amb 6 centres menys (un -2,8%), l’hostaleria, amb 6 empreses menys (un -1,2%), les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 5 companyies menys (un -2,4%) i les activitats professionals, científiques i tècniques, amb 5 centres menys (un -1,2%).

Comentaris
To Top