Diners

El 60% dels aturats a Sabadell tenen més de 45 anys

Aturats Sabadell

La ciutat compta amb 6.560 persones sense feina en aquesta franja d’edat. Respecte a fa un any, però, el nombre s’ha reduït més d’un 8%

Els desocupats han augmentat en totes les franges d’edat, segons les darreres dades d’atur / V. C

Gairebé 6 de cada 10 desocupats a Sabadell són majors de 45 anys. Segons les darreres dades d’atur (referents al mes de juliol), extretes del programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, la ciutat compta amb 6.560 persones sense feina en aquesta franja d’edat, el que suposa el 57,5% del total d’aturats. Això sí, el nombre s’ha vist reduït més d’un 8% respecte a fa un any, quan era de 7.123, i un 2% en comparació amb abans de la Covid-19 (febrer de 2020), quan era de 6.664.

Pel que fa a la resta de franges d’edat, Sabadell disposa de 4.121 persones d’entre 25 a 44 anys i 722 persones de fins a 24 anys que busquen feina, un 36,1% i un 6,3% del total de desocupats, respectivament. D’igual manera que amb la franja dels majors de 55 anys, totes dues franges redueixen els aturats respecte a l’any anterior. La ciutat té un 21,5% menys d’aturats d’entre 25 a 44 anys (el juliol de 2021 el nombre era de 5.006), i un 17% menys d’aturats de fins a 24 anys. Per tant, en totes les franges d’edat, l’atur s’ha vist reduït en els darrers 365 dies.

Tanmateix, cal tenir en compte que si ens fixem en la variació mensual, aquest mes de juliol els aturats han augmentat en totes les franges d’edat, sense excepció. Sabadell té 40 desocupats majors de 45 anys més que el passat juny (+0,61%), 61 aturats més d’entre 25 a 44 anys (+1,5%) i 13 més de fins a 24 anys (+1,8%). Per posar en context, Sabadell va tancar el mes de juliol deixant enrere dos mesos consecutius a la baixa. Va tancar el mes amb 114 desocupats més, per la qual cosa la xifra total de persones sense feina era d’11.403 (amb una taxa d’atur registrat de l’11,2%).

Més aturats a la indústria

Pel que fa als grans sectors d’activitat a Sabadell, la indústria és el sector que registra més aturats respecte al mes passat, en termes percentuals, tot i que l’increment és ínfim. Sabadell té 1.554 aturats en aquest sector (+1,5%). Els serveis i la construcció també tenen més desocupats, amb 91 (+1,18%) i 3 més (+0,31%), respectivament. Només ha disminuït l’atur entre les persones sense ocupació anterior (-0,31%; tres menys).

Quant als grans grups d’ocupació, els professionals científics i intel·lectuals, els tècnics i professionals de suport, i els empleats d’oficina, comptables i administratius són els que més han vist incrementat l’atur amb un 8,19% (46 aturats més), un 6,83% (57 més) i un 4,68% (53 més), respectivament.

Comentaris
To Top