Diners

Disminueixen els beneficiaris d’ajuts per desocupació a Sabadell

Prestacions per desocupació

Un 55,12% dels aturats a Sabadell reben una prestació per la seva situació laboral, un percentatge un pèl inferior al d’abans de la Covid-19

Sabadell disposa de 6.490 persones atuades que reben ajuts per desocupació / AINA TORRES

Sabadell5.285 persones (d’un total d’11.775) inscrites al registre de l’atur en finalitzar el mes de setembre de 2022 (últimes dades recollides) que no cobraven cap mena de prestació per desocupació. Això significa que prop de la meitat de les persones sense feina a la ciutat, en concret el 44,9%, no reben cap ajut per la seva situació laboral. Es tracta d’un percentatge superior al de l’anterior mes, el d’agost, que era del 41,41%,  i també al del mateix període de l’any 2021, que era del 43%.

A més, si el comparem amb el de tres anys enrere (setembre de 2019, quan no hi havia pandèmia), ara és més alt que llavors (43%, enfront del 44,9% actual). Per tant, es pot dir que hi ha menys beneficiaris d’ajuts per atur, en termes percentuals, que abans de la Covid-19. 

Segons dades del programa Hermes, de la Diputació de Barcelona, aquest setembre es van registrar 6.490 prestacions per desocupació (55,1%) a Sabadell, uns dos punts percentuals per sota que un any enrere. Cal posar en context que el setembre de 2007, abans de la crisi econòmica, prop d’un 70% dels aturats rebien prestacions per desocupació. 

Si comparem les dades del setembre amb la resta de municipis catalans amb una població similar a la de Sabadell (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Terrassa), veiem que la nostra ciutat té més beneficiaris de prestacions per desocupació, en termes percentuals, que Terrassa (53,4%) i Badalona (51,1%), però menys que l’Hospitalet (59,4%).

Tipus de prestacions

Pel que fa al tipus de prestacions, el 55,05% de les persones desocupades a Sabadell reben prestacions contributives (3.573, en total) i el 42% prestacions de caràcter assistencial (2.699). La resta són beneficiaris del programa de renda activa d’inserció (3,4%), és a dir, un total de 218 persones. A més, aquest mes de setembre no hi ha aturats que es beneficien del programa d’activació per l’ocupació, que s’ha acabat extingint.

Tot i que el nivell de cobertura de les prestacions de caràcter contributiu s’ha mantingut estable en el darrer any, a la darrera dècada hi ha hagut un augment important, en passar del 49,1% de cobertura el setembre de 2012 al 55,05% del setembre de 2022 (+6%). Pel que fa al percentatge de cobertura de les prestacions assistencials, es troba prop de dos punts per sota de les xifres de fa deu anys, quan el 43,8% de les persones aturades rebien aquest tipus de prestació. En el cas de les prestacions de renda activa d’ocupació han disminuït uns quatre punts percentuals en aquest període.

Comentaris
To Top