Diners

La indústria recupera empreses a Sabadell (+3%)

Indústria

El sector ha guanyat 19 companyies respecte a fa un any. En canvi, els serveis en perden 38 (-1%), mentre que la construcció es manté estable

El sector de la indústria compta amb 548 empreses en el tercer trimestre del 2022 / LLUÍS FRANCO

La indústria recupera empreses a Sabadell respecte a fa un any. La ciutat ha tancat el tercer trimestre del 2022 amb 19 companyies més en el sector (3%) que el mateix període del 2021, segons dades del darrer informe del Flaix Dades del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC), que recull xifres de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) d’acord amb les dades de centres de cotització de la Seguretat Social. La indústria, doncs, compta ara amb 548 empreses, una xifra també superior a la de l’anterior trimestre, que era de 545 empreses.

Això sí, cal tenir en compte que l’any 2010, dotze anys enrere, Sabadell tenia 747 empreses del sector. Per tant, en l’actualitat en té un 30% menys. Així mateix, abans de l’arribada de la pandèmia, a finals del 2019, la ciutat comptava amb 618 empreses industrials, un 13% més que aquest 2022. Sabadell, doncs, encara no ha recuperat la xifra d’empreses industrials que tenia abans de la covid. 

Menys empreses de serveis

A diferència del sector de la indústria, els serveis perden empreses en comparació amb fa un any. El teixit empresarial en aquest sector s’ha reduït en 38 establiments (-1%); la xifra aquest tercer trimestre de 3.931 empreses. L’evolució trimestral tampoc és positiva: els serveis perden 31 empreses.  Centrant-nos en la construcció, el sector es manté estable respecte a fa un any i manté les empreses que tenia llavors: 623. Tanmateix, l’evolució trimestral del sector és negativa a Sabadell, ja que el teixit empresarial de la construcció s’ha reduït en 23 centres de treball (-3,6%).

En l’actualitat, el 76,93% de les empreses a Sabadell són del sector serveis, majoritàriament d’altres serveis (53,70% del total del sector) i de comerç (29,90%). La construcció representa el 12,19% de les empreses, i la indústria el 10,72%, concentrada sobretot en la metal·lúrgia (53,28%) i l’alimentació, tèxtil i arts gràfiques (40,69%).

D’altra banda, si ens fixem l’evolució general del nombre d’empreses a la ciutat, en aquest tercer trimestre el teixit empresarial s’ha reduït en 19 empreses (-1%) en comparació a fa un any. Es manté, doncs, la pèrdua progressiva d’establiments que s’ha anat produint durant la resta de trimestres de l’any. Actualment, el nombre total de companyies a Sabadell és de 5.110. 

Més companyies metal·lúrgiques

Per branques industrials a Sabadell, respecte a l’anterior trimestre del 2021, destaca l’augment d’empreses metal·lúrgiques (5,2%; 15 empreses més) i d’empreses d’alimentació, tèxtil, paper i arts gràfiques (2,8%; 6 companyies més). 

Pel que fa a les branques de serveis a la ciutat, l’evolució anual és negativa en el comerç a l’engròs i al detall (-2,7%; 32 empreses menys) i l’hostaleria (-4,8%; 23 establiments menys). En canvi, l’evolució anual és positiva en la resta de serveis (1%; 17 empreses més), mentre que es manté estable la venda i reparació de vehicles, secció d’activitat que compta amb 170 establiments.

Comentaris
To Top