Publicitat
Diners

Els llicenciats són els qui millor cobren a Sabadell

Sous Sabadell Llicenciats

Les persones amb estudis universitaris tenen un salari d’uns 38.000 euros anuals bruts a la ciutat, molt per sobre de la mitjana total (26.711)

Les persones amb carrera universitària són les que cobren millor a Sabadell / AINA TORRES

Les persones amb estudis universitaris de 2n cicle (llicenciatures, doctorat i equivalents) són les qui millor cobren a Sabadell. Segons les dades més recents de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que fan referència a l’any 2020, aquest grup té un salari mitjà anual brut de 37.991 euros, gairebé un 50% que la mitjana del conjunt de grups a la ciutat, que és de 26.711 euros.  Tenint en compte això, es pot afirmar que existeix una relació positiva entre salaris i nivell educatiu: en general, la població assalariada amb major nivell de formació assoleix sous més elevats.

Els llicenciats de Sabadell tenen millor sou que els de Terrassa, però, pitjor que els de Sant Cugat. Els de la cocapital del Vallès Occidental cobren de mitjana 37.217 euros anuals (per sobre de la mitjana total de la ciutat, que és de 25.258 euros), mentre que a Sant Cugat perceben 57.595 euros (també per sobre de la mitjana total de la ciutat, que és de 45.315 euros). 

Si ens fixem en la mitjana comarcal (té en compte els municipis de més de 40.000 habitants), les persones amb estudis universitaris de 2n cicle (llicenciatures, doctorat i equivalents) tenen un salari mitjà anual de 43.716 euros, uns 6.000 euros més que a Sabadell. Això sí, aquest grup professional té millor salari a Sabadell que al conjunt d’Espanya (37.762 euros), però pitjor que al conjunt de Catalunya (38.276 euros).

Els sous dels joves sabadellencs, un 30% més baixos

Grans diferències

Així mateix, el sou mitjà dels llicenciats a Sabadell (37.991 euros anuals) multiplica gairebé per dos el de les persones amb estudis de l’etapa secundària i inferior (ESO, FP de grau mig, graduat escolar i equivalents), que és de 20.114 euros anuals. En aquest grup tenen el sou més baix a la ciutat. 

Dit això, les persones amb estudis de la segona etapa secundària o amb estudis universitaris de primer cicle (Batxillerat, FP de grau superior, diplomatures i equivalents) cobren millor que les persones amb estudis inferiors, però pitjor que els universitaris de segon cicle. Tenen un salari mitjà anual brut de 26.206 euros. 

Sabadell és un dels municipis del Vallès Occidental que es caracteritza per tenir les majors diferències salarials segons el nivell de formació. Només Sant Cugat el supera: el sou dels llicenciats (57.595 euros) gairebé multiplica per tres el de les persones amb estudis de l’etapa secundària i inferior (19.156 euros). 

Publicitat
Comentaris
To Top