Publicitat
Ciutat

Com puc accedir a un pis de lloguer social a Sabadell?

pisos lloguer social vimusa

En acabar el 2023, dues noves promocions de pisos de lloguer social s’hauran aixecat a Sabadell. I dues més s’hauran començat a edificar. Feia més d’una dècada que no es construïa obra nova a Sabadell per a incorporar-la dins del parc d’habitatge municipal. La previsió és construir un total de vuit promocions, amb 528 habitatges de lloguer assequible.

Però, com accedir a aquests pisos? Per a poder ser adjudicatari d’un habitatge protegit a la ciutat de Sabadell, cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges protegits de Sabadell, en la modalitat de demanda corresponent: en propietat, per llogar o per llogar amb opció de compra.

El Registre proporciona informació a l’Ajuntament sobre les necessitats d’habitatges de protecció dels ciutadans de Sabadell i permet que hi hagi transparència en la gestió del parc d’habitatges, cap a la provisió d’habitatges protegits en la població amb dificultats per a accedir. Els pisos de lloguer social es destinen a les persones inscrites en aquest registre.

Qui pot demanar-ho?

Ho poden demanar persones majors d’edat que resideixen a Sabadell o haver estat dos anys ininterromputs. La residència s’acredita mitjançant l’empadronament al municipi.

També tenir necessitat d’habitatge per no disposar-ne d’un propi i complir el límit d’ingressos màxims i mínims que estableix la normativa dels habitatges amb protecció oficial, segons la modalitat d’habitatge per la qual opti en el moment de la sol·licitud.

Acabada la primera promoció de pisos de lloguer social de la última dècada a Sabadell

Publicitat
Comentaris
To Top