Diners

Els sectors que mouen l’economia de Sabadell

Sabadell a vista d'ocell / VICTOR CASTILLO

Les empreses de serveis, les que més facturació generen a la ciutat: 3.000 milions d’euros, el 78% del total

Sabadell compta amb empreses de 38 subsectors d’activitat econòmica, les quals donen feina a més de 26.000 persones / VÍCTOR CASTILLO

El conjunt d’empreses de serveis a Sabadell facturen més de 3.000 milions d’euros, el que suposa el 78% del total. Es tracta, sens dubte, del sector d’activitat econòmica més predominant a la ciutat pel que fa al volum de negoci, segons les darreres dades d’un informe d’estructura de la ciutat elaborat per l’Ajuntament a partir d’informació del Registre Mercantil de l’any 2020. 

Els polígons de Sabadell facturen 2.000 milions d’euros

El sector secundari, que concentra principalment la indústria, és el segon amb més transcendència de Sabadell, però força lluny dels serveis. Les seves companyies generen un volum de negoci de més de 450 milions d’euros, el 14,6% del total. A continuació, trobem la construcció, amb una facturació d’uns 300 milions d’euros (7,4% del total). I, en últim lloc, amb un impacte molt reduït trobem el sector secundari, amb el 0,2% del total de facturació.  

Pèrdua de facturació

Si comparem les dades respecte a l’any anterior (2019), veiem que el sector serveis perd facturació: la xifra el 2019 era de més de 4 mil milions d’euros, és a dir, un 33% més que el 2020. Cal tenir en compte que el 2020 va ser l’any en què els serveis van ser el sector més afectat per l’arribada de la pandèmia. 

El sector secundari (indústria) també perd facturació: el 2019 les seves empreses van generar un volum de negoci d’uns 740 milions d’euros (60% més que el 2020), però va mantenir el percentatge respecte a la facturació total (14,6%). En el cas de la construcció, el 2019 tenia menys pes en la facturació total a Sabadell (el percentatge va ser del 6%, mentre que el del 2020 va ser del 7,4%), tot i que el seu volum de negoci una mica més elevat (més de 300 milions d’euros). 

Cal posar en context que la pandèmia va afectar negativament al conjunt de l’economia. El conjunt d’empreses de Sabadell van facturar mil milions d’euros més el 2019 que el 2020, un percentatge del 25%. A més, el percentatge de facturació de les empreses de la ciutat respecte al total de companyies catalanes era del 2,3%, mentre que el 2020 va ser de l’1,6%. Les dades d’ocupació també empitjoren: es va passar de gairebé 30.000 treballadors a menys de 26.000. Per sort, el nombre d’empreses es va mantenir estable: més de 3.000.

Els subsectors més rellevants

Dins de cada sector, trobem subsectors amb més volum de negoci que altres. Dins dels serveis, els subsectors que més facturació generen a Sabadell són els de la venda i reparació de vehicles de motor (821 milions d’euros, el 20,3% del total), el comerç a l’engròs (820 milions d’euros, el 20,3% del total) i la informació i comunicacions (536 milions, el 13,1% del total). Només aquests tres (en total, hi ha 38 subsectors a la ciutat) generen més del 50% de la facturació total. 

La venda de vehicles repunta a Sabadell

Pel que fa a la venda i reparació de vehicles de motor, el subsector, format per 119 empreses, dona feina a 1.582 persones [vegeu l’informe de la pàgina 5]. El concessionari Motores Automoviles y Vehiculos Industriales SA és la companyia que més factura, amb 120,2 milions d’euros, seguida de Stern Motor SL, amb 98,9 milions d’euros. 

Quant al comerç a l’engròs, que està subdividit en més sectors, dona feina a més de 2.500 persones i compta amb 346 empreses en total. Les companyies que més facturen són Osona Vallès Carns SA, amb 96 milions d’euros, i el Centro Comercial Especializado Industria Telecomunicaciones, amb 64 milions d’euros. 

En el cas de la informació i les comunicacions, el subsector dona feina a 1.380 treballadors i disposa de 119 empreses. La companyia que més volum de negoci genera és Sabadell Information Systems SA, amb 471 milions d’euros. És la que més factura de la ciutat. 

La indústria també és rellevant

Dins del sector secundari, els subsectors amb més rellevància són els de la indústria alimentària (186,8 milions d’euros, 4,6% del total) i la indústria del metall (196,6 milions d’euros, el 4,8% del total), que també disposen de diferents seccions econòmiques. 

Dit això, els subsectors que més creixen en vendes respecte a l’any anterior són el comerç al detall d’alimentació i begudes (+66,6%), el sector dels vehicles de motor i altres materials de transport (+37,5%) i el comerç al detall en establiments no especialitzats (+22,5%).

Comentaris
To Top