Diners

Sabadell tanca l’any 2022 amb rècord d’ocupació

Ocupació Sabadell

La ciutat disposa de 75.375 llocs de treball, una xifra sense precedents. El creixement més intens els darrers anys ha estat en el sector serveis

El sector serveis és el que més creix a Sabadell, amb una variació interanual del 2,7% / AINA TORRES

Sabadell ha tancat l’any 2022 amb 75.375 llocs de treball, 625 més que l’any anterior (625 llocs de feina més, és a dir, una variació anual de gairebé l’1%), una xifra sense precedents històrics a la ciutat. El 2007, abans de la crisi econòmica, Sabadell comptava amb 74.010 llocs de feina, 1.365 menys que ara (-1,84%). A més, la xifra també és més elevada que abans de l’arribada de la Covid-19: el 2019 era de 72.217 llocs de feina, un 4,37% menys que el 2022 (3.158 llocs menys), segons les dades de l’Observatori d’Economia Local de l’Ajuntament.

Pel que fa a les dues modalitats de treball, l’assalariat i l’autònom, el comportament interanual és diferent en ambdós casos. D’una banda, es registra un augment dels llocs de treball assalariat de l’1,3% (775 llocs de treball assalariat més). I, de l’altra, en el cas dels llocs de treball autònom es registra un descens de l’1,1% (150 menys). La xifra de llocs de treball en ambdues modalitats se situa, doncs, en els 61.460 i en els 13.915 llocs, respectivament. Si posem la vista més endarrere, com per exemple, abans de la Covid, podem veure que els llocs de treball assalariat i els llocs de treball autònom han augmentat a la ciutat un 3% i un 6,65%, respectivament (1.792 i 866 llocs més, també respectivament). 

Creixen els serveis

Així mateix, el sector que genera més ocupació a Sabadell és el dels serveis, amb 62.895 llocs de treball (el 83,4% del total) i disminueix 0,2 punts percentuals el seu pes amb relació al quart trimestre de 2021. En segon terme se situa la indústria, amb 7.315 llocs (el 9,7%; mantenint el seu pes en comparació amb un any abans) i finalment la construcció, amb 5.100 llocs (el 6,8%) i augmentant el seu pes respecte a l’any anterior en 0,2 punts percentuals.

Per sectors d’activitat econòmica, el creixement més intens, en termes absoluts i també percentuals, s’observa en el sector serveis, amb una variació interanual del 2,7%, una taxa que equival a 1.613 llocs de treball més. En segon terme se situa la construcció, amb un creixement interanual del 2,4% (106 llocs més). Per contra, la indústria registra una disminució del 2,2% del nombre de llocs de treball respecte a l’any anterior (165 menys). 

Respecte abans de l’arribada de la Covid (2019), el sector serveis és el que més creix a Sabadell, en termes absoluts, amb 2.155 llocs de treball més (3,55%), seguit de la construcció (484 llocs més).

Comentaris
To Top