Diners

Creix un 49% la contractació fixa a la indústria sabadellenca

El polígon de Can Roqueta, ahir dilluns a la tarda / V. CASTILLO

Fa cinc anys, en el mes de març de l’any 2018, en el sector industrial de la ciutat es van contractar de manera indefinida un total de vuitanta-sis persones. En el mateix període d’aquest 2023 s’han pràcticament doblat la tipologia d’aquestes contractacions, arribant a les cent setanta, el que significa un de cada tres contractes (529) en aquest sector econòmic de la ciutat signats durant el mes de març.

Aquest canvi de tendència en la tipologia de les contractacions s’explica, també, per l’entrada ara fa un any i escaig de la reforma laboral 2022, amb l’objectiu de reduir la temporalitat i fomentar la contractació fixa. A Sabadell, en el mateix període del 2021 i 2023 s’ha passat dels 579 contractes temporals als 359, significant una reducció del 38%.

A la ciutat, a 31 de desembre del 2022, el sector industrial representa el 10,5% del teixit empresarial sabadellenc, amb un total de 544 centres de treball –increment anual del 0,6%– i 6.245 treballadors assalariats (+1,1% respecte al 2021), segons el darrer Informe de Conjuntura de la ciutat.

Dins del sector, les cinc principals seccions d’activitat en els centres de treball són: la fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària), amb un 20%; sector tèxtil, amb l’11,2%; la confecció de peces de vestir (9,9%); la fabricació de maquinària i equips ncaa (9,6%) i la reparació i instal·lació de maquinària (9,4%).

En relació amb els llocs de treball assalariat, la fabricació de productes metàl·lics, les indústries de productes alimentaris i les indústries tèxtils representen el 41% dels llocs.

El metall, el 22%

Al tancament del passat 2022, i segons el mateix informe, el sector del metall representa el 22% de les empreses a la ciutat i un total de 1.050 llocs de treball assalariat. Respecte al mateix moment del passat 2021, es registra un lleuger descens (95 llocs menys), i un augment del nombre de centres de treball del 0,9%. El repartiment desglossat d’aquestes xifres, entre les seccions del metall, el 90% la capitalitza la fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària) i en el 10% restant en el cas de la metal·lúrgia, pel que fa als llocs de treball assalariat.

Comentaris
To Top