Diners

Un sabadellenc cobra un 5% més que un terrassenc

Un repartidor, descarregant caixes de begudes / AINA TORRES

El salari mitjà brut anual d’un sabadellenc ha augmentat un 5%, en la seva variació interanual, però es manté lleugerament per sota la mitjana catalana. Segons el darrer informe de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, una persona assalariada a Sabadell cobrarà, també, un 5% més que un terrassenc.

Segons les darreres dades sobre salaris, provinents de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el salari mitjà brut anual se situa als 28.068 euros, per sota la mitjana dels residents als cinc grans municipis del Vallès Occidental amb més de 40.000 habitants (30.199) –Sant Cugat del Vallès (47.262), Cerdanyola del Vallès (30.759), Terrassa (26.709) i Rubí (26.249), a més de Sabadell–. En canvi, respecte de la mitjana estatal, la retribució és un 9% superior.

Llicenciats, enginyers i alta direcció

A Sabadell, i per extensió a la resta del Vallès Occidental, el grup professional format per llicenciats, enginyers i alta direcció presenten el sou mitjà brut més elevat. En concret, a Sabadell, la mitjana se situa als 54.064 euros, mentre que la comarcal s’enfila fins als 60.747 €, molt per sota de la santcugatenca (74.395). Per situar-ho en l’àmbit català, aquest grup professional en qüestió estaria per sota la mitjana catalana (56.066). Segons el darrer informe, encara es detecta una diferència generalitzada entre el sexe masculí i femení.

A Sabadell, la diferència salarial entre homes i dones és del 18% (en xifres absolutes, 5.497 euros). Malgrat aquest escenari, des del 2016 a la ciutat la diferència s’ha reduït més de 7 punts. En el mateix informe, també es reflecteix la diferència entre un assalariat amb nacionalitat espanyola i estrangera. En cap de les cinc poblacions amb més de 40.000 habitants del Vallès Occidental, del conjunt de Catalunya i Espanya, un estranger cobra més que una persona espanyola. Només hi ha una excepció: Sant Cugat. La retribució mitjana dels treballadors de la comarca amb nacionalitat espanyola va ser de 30.930 euros l’any 2021, un 28,4% superior a la de l’estrangera (24.092 €/any). A Sabadell, la diferència frega el 50% (48,9).

Comentaris
To Top