CASTELLAR

Asfalten l’avinguda de Sant Esteve i el carrer de Jaume I de Castellar del Vallès

L’Ajuntament també s’està duent a terme la renovació de la façana de la Casa Ribas, edifici on s’ubica el Centre d’Estudis de Castellar

L’Ajuntament de Castellar ha asfaltat aquests darrers dies l’avinguda de Sant Esteve i del carrer de Jaume I, dues vies que recentment han estat objecte d’una reforma integral que ha suposat principalment la renovació de la pavimentació i la supressió de les barreres arquitectòniques.

La intervenció a l’avinguda de Sant Esteve s’ha fet al tram situat entre la plaça de la Llibertat i l’avinguda de l’Onze de Setembre, on també s’han ampliat els encreuaments, s’han canviat les lluminàries existents per unes de LED i s’han instal·lat nous embornals. A més, s’han renovat diversos trams de la xarxa d’aigua potable i s’ha instal·lat reg per a las jardineres.

D’altra banda, els treballs al carrer de Jaume I han tingut lloc en el tram comprès entre els carrers de Prat de la Riba i de Barcelona. En aquesta zona també s’han instal·lat noves lluminàries LED, s’ha renovat la instal·lació d’aigua potable d’una banda del carrer i s’hi ha dut a terme una instal·lació soterrada de telecomunicacions.

Les obres han inclòs als dos carrers la col·locació d’un paviment filtrant de panot absorbent que incorpora el drenatge sostenible per a gestionar l’aigua de la pluja. D’aquesta manera, aquesta aigua es pot aprofitar per a la vegetació dels diferents escossells.

Renovació al Centre d’Estudis

Aquests dies l’Ajuntament també s’està duent a terme la renovació de la façana de la Casa Ribas, edifici de propietat municipal on s’ubica el Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història. La intervenció era molt necessària, apunten veus del consistori, ja que els murs exteriors de l’edifici situat al carrer de la Mina es trobaven en mal estat.

Els treballs inclouen el reparament de zones bufades, escrostonades o esquerdades i de les parets, el repàs de les cobertes inclinades i la impermeabilització de la coberta plana. A més, també es renovaran les finestres malmeses. Val a dir que la façana preservarà l’estucat de calç original. La previsió és que les obres finalitzin a finals d’aquest 2023.

Comentaris
To Top