Diners

El sector industrial manté el pols a la ciutat

El sector industrial no perd pistonada a Sabadell, segons les darreres dades de l’informe del Ciesc sobre l’evolució de les empreses a la ciutat.  A 30 de juny, el nombre d’empreses era de 5.165 (variació interanual +4). Tot i que les diferencies són mínimes (-5 respecte del primer trimestre, en el conjunt per grans sectors), en la indústria s’experimenta un augment trimestral (+4) i la variació interanual també és positiva (+2). En concret, la branca amb variacions més destacades és la metal·lúrgia, que en comparació amb el mateix període de l’any passat, ha passat dels 545 centres de treball als 547.

Al sector dels serveis, l’hostaleria té una variació trimestral i anual positives: +9 i +4 establiments respectivament. Fins al segon trimestre d’aquest 2023, a Sabadell el 76,88% de les empreses pertanyen als serveis, el 12,33% a la construcció, el 10,59% són indústries i el 0,19% empreses agrícoles.

Més serveis i menys indústria

D’altra banda, la situació en el conjunt de la comarca difereix de l’escenari de la ciutat. Al tancament del segon trimestre, i segons el mateix el darrer informe, la xifra d’empreses és de 25.354, amb un augment trimestral de 18 nous establiments i de 87 respecte del mateix mes de l’any anterior. Aquest creixement se centra en el sector dels serveis (+25), mentre que la indústria disminueix lleugerament la seva representació (-10), respecte del primer trimestre. En la construcció i l’agricultura, ambdós sectors experimenten un creixement (+4 i +3, respectivament). Del total de centres de treball de la comarca, un 73,09% pertanyen al sector dels serveis. En segon lloc, tenim el sector industrial amb un 14,51% (la metal·lúrgia representa prop del 60% del total del sector industrial).  La seva variació interanual experimenta un lleuger descens, passant dels 3.740 centres de treball als 3.680 (-1,6%). Finalment, la construcció representa el 12,18% del total d’empreses comarcals

Comentaris
To Top