Diners

L’Audiència Nacional anul·la una multa milionària al Banc Sabadell

Edifici del Banc Sabadell a la Plaça Catalunya de la ciutat

El tribunal no veu acreditat que existís un pla “únic i continuat” per fixar el preu dels derivats

La Sala del Contenciós de l’Audiència Nacional ha anul·lat una multa de 91 milions d’euros que va imposar la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) contra CaixaBank, el Santander, el BBVA i el Banc Sabadell per haver-se concertat per oferir derivats de tipus d’interès en condicions diferents a les pactades amb els clients. Segons el tribunal, no s’ha pogut acreditar que entre 2006 i 2016 les quatre entitats bancàries tinguessin un “pla comú” per justificar una infracció “única i continuada”. En concret, la CNMC havia imposat el 2018 multes de 31,8 milions a Caixabank, 23,9 al Santander, 19,8 al BBVA i 15,5 al Sabadell per crear un càrtel de derivats. Competència considerava la infracció “molt greu”.

Segons les sentències de l’Audiència Nacional, en algunes operacions -com les del grup VAPAT- sí que s’han pogut acreditar “conductes col·lusòries” ja que les quatre entitats bancàries, abans de fer una oferta al seus client, van acordar el tipus d’interès dels derivats financers, al marge del client-inversors. Segons el tribunal, el client creia que el tipus d’interès que se li oferia era el del preu de mercat, quan en realitat s’havia fixat en un acord comú entre els quatre bancs.

L’Audiència Nacional també assegura que en altres casos també havien fixat un tipus idèntic, concertant-se prèviament. Amb tot, el tribunal considera que això “no demostra que es determinés un preu del derivat superior al preu en condicions de mercat ni el que és més important, que el procés de determinació del preu fos opac per al client, que es fixés a esquenes seves”.

El “desconeixement del client”

Segons el tribunal, no s’ha pogut acreditar que aquests clients es queixessin o mostressin sorpresa pels tipus. Per l’Audiència Nacional, la concertació entre els quatre bancs només seria il·lícita “si es fa amb total desconeixement del client”, i això només s’acredita en alguna operació, com la de VAPAT, però no en tota la resta de les analitzades. Per això, l’AN considera que no es pot parlar d’una infracció “única i continuada” i anul·la les multes.

El tribunal argumenta que per justificar una “infracció única i continuada” hauria calgut que la CNMC acredités en totes les operacions, i no només en les de les empreses del grup VAPAT, que el derivat es va fixar per sobre del nivell de mercat, determinant quin era i quin es va imposar il·lícitament.

Al no haver-ho fet així, l’AN descarta que totes les operacions de contractació de derivats de la resolució sancionadora formessin part d’un pla conjunt. La Sala admet que la conducta dels quatre bancs va ser il·lícita en el cas del grup VAPAT però reitera que la qualificació jurídica d’infracció única i continuada és contrària a dret pel que fa a estendre-la a la resta d’operacions examinades.

Comentaris
To Top