Ciutat

El Parc Taulí comença a fer operacions ambulatòries per extirpar les glàndules paratiroides

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell ha començat a fer cirurgies ambulatòries per extirpar les glàndules paratiroides en el tractament de l’hiperparatiroïdisme primari. D’aquesta manera, els pacients poden marxar a casa el mateix dia i fer la recuperació en el seu domicili. Dues persones s’han sotmès a la intervenció amb resultats favorables. La previsió és que una vintena més puguin beneficiar-se d’aquest procés en breu. Poden accedir a l’operació malalts que no presentin patologia paratiroïdal multiglandular, que no tinguin cap malaltia greu i que formin part del grup amb un baix risc anestèsic. A més, per poder-la executar és necessari que els adenomes paratiroidals i les glàndules paratiroides afectades estiguin doblement localitzats.

Les glàndules paratiroides són quatre petits cúmuls de teixit endocrí que se situen al coll, adossades al tiroide, i que tenen com a funció mantenir constant la concentració de calci en la sang. La causa més freqüent per la qual un pacient s’hagi d’operar de les glàndules paratiroides és l’hiperparatiroïdisme primari, una malaltia en la qual una o més paratiroides augmenten de mida i produeixen un augment de calci en la sang.

L’equip de professionals del Taulí encarregats de dura terme aquesta operació ambulatòria / Parc Taulí

Quin és el procediment?

Segons han explicat els responsables del centre sanitari, per poder fer aquesta comprovació, prèviament a la cirurgia, s’estudien els adenomes amb dues proves: una nuclear i una radiològica. Si la prova radiològica i la nuclear coincideixen en la localització de l’adenoma, vol dir que està doblement localitzat. És a dir, que el pacient pot ser tractat amb la cirurgia ambulatòria.

El procediment quirúrgic segueix uns passos diferents a l’anterior procediment. Per una banda, es fa servir una anestèsia diferent on no s’usen relaxants per poder tenir un estímul nerviós continuat, per veure la funcionalitat de les cordes vocals amb l’ajut del neurofisiòleg. També es fa servir una intubació especial. El tub porta un elèctrode que contacta amb les cordes vocals i permet tenir-les monitoritzades.

El canvi de procés quirúrgic ha estat possible gràcies al doctor Xavier Guirao, coordinador de la Unitat de Cirurgia Endocrina-Cap i Coll i el doctor Santiago Barcons, juntament amb l’equip del servei d’Anestesiologia, Infermeria, Neurofisiologia, Endocrinologia, Radiologia i Medicina Nuclear. Alhora, ha estat clau l’ampliació de quiròfans al Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA).

Comentaris
To Top