Diners

L’activitat empresarial a Sabadell creix un 10%

Les empreses ubicades al polígon Sud-Oest concentren l’11,7% de la facturació / V. CASTILLO

Les empreses de Sabadell es recuperen, però encara estan lluny de les xifres de facturació del 2019, un any abans de la pandèmia.

Aquesta és una de les conclusions que es pot extreure de les darreres dades de l’informe d’Estructura Empresarial (2021), en què la facturació de les empreses que tenen el domicili fiscal a Sabadell ha crescut el 9,9%, passant dels 4.053,3 als 4.455,8 milions d’euros. Encara lluny, però, dels 5.080,2 del 2019 (-14%). Aquesta dada s’extreu d’un llistat de les 250 primeres societats mercantils que compten un volum de facturació més elevat generat al llarg de l’exercici.

Si bé aquest llistat només inclou el 8,4% de les societats mercantils de Sabadell, el pes d’aquestes 250 empreses és important en termes econòmics, ja que concentren el 72,8% de la facturació total generada pel teixit empresarial de la ciutat.

La major part de la facturació (55,3%) es concentra en els set PAEs de Sabadell (Can Feu-Hostafrancs, Can Roqueta, Gràcia Nord, Gràcia Sud, Parc Empresarial, Ripoll i Sud-oest), format per 852 empreses que generen un volum de negoci de 2.463 milions d’euros (+11% respecte del 2020) i ocupen 12.093 treballadors/es (46,5% de l’ocupació de les empreses amb seu al municipi), mentre que fora dels límits territorials dels PAE es concentra el 44,7% de la facturació i el 53,5% de l’ocupació.

El polígon que més volum de negoci genera hi ha el de Can Feu-Hostafrancs, predominat per empreses del sector de venda i reparació de vehicles motor, i que concentra el 16% de la facturació de les empreses de la ciutat, encara que respecte del 2020 sigui el que menys creixi (1%). En canvi, el PAE Ripoll ha augmentat un 30% la xifra de negocis, passant dels 105 als 136,5 milions d’euros. Respecte al total de facturació, la indústria de la ciutat representa un 13%.

Comentaris
To Top