Diners

Els salaris pugen, però el poder adquisitiu baixa

/ V. CASTILLO

La remuneració mitjana dels sabadellencs l’any 2022 va créixer un 3,3% fa dos anys, respecte del 2021, situant-se en 29.015 € bruts anuals, un 5,23% més respecte al salari mitjà dels terrassencs (27.574 €), prop d’un 10% més que la mitjana catalana (26.526 €), però molt per sota de la santcugatenca (43.124 euros), segons el darrer informe Els Salaris al Vallès Occidental, de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Malgrat aquest notable increment nominal, tenint en compte l’evolució dels preus – que l’any 2022 van registrar una pujada anual del 7,6% en la província de Barcelona- els salaris van perdre poder adquisitiu (-3,3%). En l’àmbit comarcal, la caiguda va ser més intensa que a la ciutat de Barcelona (-2,7%) i similar a la del conjunt de Catalunya (-3,3%) i d’Espanya (-3,4%).

En clau sabadellenca, la remuneració mitjana ha crescut prop d’un 11% en el període 2017-2022, un percentatge inferior al de Terrassa (10,92%), a Sant Cugat (16,59%) i a la mitjana dels municipis de la comarca amb més de 40.000 habitants (12,17%), però superior a la catalana i espanyola, 10,51% i 9,62%, respectivament. Entre els sabadellencs que més guanyen i els que menys, la diferència l’any 2022 es va situar en 48.110 € i 11.125, malgrat que Sabadell sigui un dels municipis de la comarca amb una estructura salarial amb menys disparitats.

A la comarca, el sou anual en el percentil més baix (percentil 10) en els cinc grans municipis va ser d’11.720 euros, valor superior al del mateix percentil en altres àmbits territorials. A escala municipal, Sabadell presentava el valor més baix en el percentil 10 (11.215 € l’any) i Sant Cugat del Vallès el més elevat (14.016 €/any), la qual cosa suposa una diferència salarial de 2.800 euros.

Llicenciats i indústria

Per sectors, la indústria és el que compta amb un nivell retributiu més elevat (31.147 €), molt per sobre els sectors de la construcció (23.879 €) i el comerç (26.044 €). Malgrat ser el sector més ben retribuït, en els darrers cinc anys els salaris no han experimentat un creixement tan elevat (7,08%), com sí que ha passat amb la construcció (20,13%) o el comerç (12,73%).

D’altra banda, els grups professionals és un factor clau per explicar les diferències salarials entre treballadors. Un sabadellenc llicenciat té un salari mitjà de 57.249 euros, mentre que el d’un auxiliar és de 23.242 €. Finalment, i pel que fa a la bretxa de gènere, un sabadellenc cobra prop d’un 20% més, de mitjana, que una sabadellenca.

El preu del lloguer, a l’alça

Mentre la mitjana del salari brut ha crescut un 10,80% en el període 2017-2022 i el poder adquisitiu es va reduir, els preus dels habitatges de lloguer han crescut prop d’un 62% en la darrera dècada, passant dels 477,4 € als 772,3 euros –un 6% més respecte del mateix període de 2022 (43,4 € més)–, al final del quart trimestre del 2023, més del triple del que ho ha fet l’índex de preus al consum (IPC), en el mateix període (20,1%), segons les darreres dades de l’Informe de Conjuntura de Sabadell, del segon semestre del 2023.

Malgrat aquest augment, el preu mitjà de lloguer a Sabadell se situa per sota del de la mitjana comarcal (832,8 €), provincial (942,9 €) i catalana (854,1 €).

En aquesta línia, durant la segona meitat del 2023 es van reduir el nombre de contractes de lloguer a la ciutat.

En concret, es van formalitzar 1.611 contractes de lloguer a Sabadell, un 20,4% menys que en el mateix període de l’any anterior. És la dada més baixa en nombre d’arrendaments de la darrera dècada a la ciutat, segons les dades a partir de les fiances de lloguer de l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Respecte al preu de l’habitatge lliure a Sabadell, en el quart trimestre de 2023, se situa en els 1.977,2 €/m2, un 6,6% més respecte del mateix període de 2022 (122,7 €/m2 més). És significatiu l’augment del preu dels habitatges de menys de cinc anys (5,5%, 140,8 €/m2 més), alhora que el preu dels habitatges amb una antiguitat de més de cinc anys registra també un increment (6,4%; 116,7 €/m2 més).

Comentaris
To Top