Publicitat
Ciutat

El 16% dels aturats són estrangers

Estrangers entrant a l'Oficina de Treball

Les persones de nacionalitat estrangera suposen el 15,9% del total de les persones aturades de Sabadell. Segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local, al juny d’aquest any hi havia 1.962 estrangers sense feina a la ciutat. Aquesta xifra suposa un descens del 2,1% respecte al mateix mes de l’any passat. Aquesta dinàmica de l’atur en aquest col·lectiu és semblant, tot i que inferior, a la que s’observa per al conjunt de les persones aturades (-4,2%) i les persones de nacionalitat espanyola (-4,6%).

Cal destacar que, actualment, el nombre persones d’altres nacionalitats representa un 10,57% del total de la població de Sabadell. Per tant, l’atur estaria impactant en aquest col·lectiu per sobre de la seva representació al municipi. No obstant això, la situació de les persones estrangeres a la ciutat és millor que la de la mitjana catalana. Un 26,8% dels estrangers establerts a Catalunya estan a l’atur.

Malgrat que la situació laboral dels estrangers a la ciutat no és alarmant, és necessari diferenciar la tendència entre les dones i els homes. En aquest sentit, al juny d’aquest any l’atur ha baixat un 13,66% entre els homes. En el cas dels menors de 25 anys, aquest descens ha estat encara més pronunciat i arriba al 30,43%.

En canvi, el nombre de dones estrangeres sense ocupació s’ha incrementat un 9,66% al juny. De forma inversa a les dades dels homes, la franja d’edat amb més problemes per trobar feina són les que tenen més de 44 anys, en què l’atur ha augmentat un 12,98%.

Els serveis concentren un major nombre de persones aturades de nacionalitat estrangera, amb un 56,2%, seguit del de la construcció, amb un 14,6%; i el de la indústria, amb el 7,5%

Per sectors d’activitat

Pel que fa als grans sectors d’activitat, la davallada més significativa, en termes relatius, s’observa en el sector de la construcció (-10,6%), seguit per la indústria (-5,8%) i els serveis (-0,5%). Les divisions d’activitats que concentren un major nombre de persones estrangeres aturades a Sabadell tenen relació amb l’ocupació (7,4%), els serveis a edificis i de jardineria (7,3%), els serveis de menjar i begudes i la construcció d’immobles (7,1%), i les activitats especialitzades de la construcció (6,2%).

Atur entre els estrangers

Persones aturades de fora d’Espanya per edat i sexe. Juny 2017-Juny 2018

                                   Homes                                   Dones                                   Total

Edat             2017                2018               2017              2018             2017               2018

<25                  69                     48                    65                   68                   134                   116

25-44             517                   452                   667                726                 1.184              1.178

<44                424                   372                   262                 296                  686                 668

Total            1.010                  872                  994               1.090                2.004             1.920

Publicitat
Comentaris
To Top