Ciutat

Símptomes de frenada en la confiança empresarial

La confiança de l’empresariat cau 9,3 punts percentuals per sota de la finalització de 2017

Rambla de Sabadell / LLUÍS FRANCO

Reculada de la confiança i primers símptomes de pessimisme en l’empresariat de Sabadell i dels seus municipis propers. Tant  la valoració de la marxa del negoci com les expectatives futures es mantenen en xifres negatives en la darrera Enquesta del Clima Empresarial. Aquestes senyals de desconfiança coincideixen amb una frenada al creixement del nombre d’empreses i de la contractació.

L’índex de confiança empresarial –que analitza les percepcions de negoci– queda en les xifres més baixes des que es recull aquesta anàlisi: 132,1 punts en el tancament de 2018, 9,3 punts percentuals per sota de la finalització de 2017 (141,4), un any que va estar especialment marcat pel clima de tensió entre els governs de Catalunya i Espanya. Les perspectives pel primer trimestre de 2019, que just ara acaba, es mantenien igualment baixes, segons l’enquesta elaborada per l’Idescat.

Es confirma un cert pessimisme que es va instal·lant”, assenyala Josep Milà, de CIESC. Tot i que la majoria apunta a una estabilitat del negoci, aquesta dada per Milà són “petits avisos” sobre unes expetatives empresarials que “apunten a un estancament”. La tònica negativa s’aprecia més en la indústria que no pas en el sector serveis.

“Alertes” que arriben

L’anàlisi de la confiança, que compta amb dades de Sabadell i els tretze municipis de la seva d’influència, coincideix amb una altra dada: segons l’informe de Conjuntura de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll, s’ha produït una contensió en els bons ritmes de la contractació i la creació de noves empreses.

Després d’una important crescuda en el primer semestre de 2018 (+11,2%), ha caigut a un 0,8% en el segon, establint-se en les cotes més baixes des de 2013. “S’estanca per primer cop”, exposa David Moreno, de la consultora encarregada de l’informe, Activa Prospect, que indica que “primera alerta”. A Sabadell, la contractació queda en negatiu per primer cop des de 2012 (-0,2%).Pel que fa a la creació del teixit empresarial, l’analista apunta a uns “ritmes molt lents”. Després d’uns increments del 2,3% i l’1,9% el 2016 i el 2017, la xifra se situa en el tancament de 2018 en una pujada del 0,6%.

Publicitat
Comentaris
To Top