Ciutat

Zoom: La depuradora del Ripoll

La depuradora d’Aigües Sabadell al riu Ripoll no és només un lloc on es neteja l’aigua. També s’hi fomenta la biodiversitat i es protegeix el medi ambient.

Més que una depuradora, les instal·lacions de CASSA al Ripoll són una biofactoria. A la planta es treballa en favor de la biodiversitat, no només amb la depuració i reutilització de l’aigua, sinó també fomentant i protegint les plantes i els animals autòctons i reduint l’impacte en l’entorn amb criteris d’autosuficiència energètica i valorització dels residus generats.

Comentaris
To Top