Ciutat

Mil idees per al Sabadell del 2030

La Xarxa Onion presenta a l’Ajuntament un informe amb propostes de futur per a la ciutat fet de manera col·laborativa

Imatge d'arxiu de la Torre de l'Aigua / ÓSCAR ESPINOSA

El 17 de juliol del 2019 la Xarxa Onion va demanar als 70 assistents al seu sopar d’estiu que resumissin com els agradaria que fos la Sabadell del futur, què caldria fer per assolir aquests objectius, i qui hauria de protagonitzar aquest canvi de futur. En definitiva: propòsits, propostes i persones per a la ciutat del 2030. El resultat, aglutinat a l’informe La Sabadell del 2030. 1.000 idees per l’Ajuntament, s’ha presentat aquest dimarts al vespre al govern municipal, i el proper dijous es farà públic en el marc del sopar de Nadal de l’entitat. “Hem pogut aportar la nostra opinió, i de manera constructiva. I això és molt positiu”, ha destacat Pep Marès, vocal de la Xarxa Onion, que ha participat en la trobada amb l’Ajuntament.

Segons els seus impulsors, l’informe –al qual ha tingut accés el D.S.– vol ser “un document orientatiu” per al consistori, “una eina de treball per a l’equip que governa l’Ajuntament en el qual es pot inspirar i que pot prendre com a referent a l’hora de desenvolupar noves propostes”. El text s’ha confeccionat a partir de les aportacions dels socis, col·laboradors i amics d’Onion assistents a l’esdeveniment del juny; entre els quals hi havia l’alcaldessa Marta Farrés, el tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, i la tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montserrat González.

El mètode utilitzat per compartir les idees dels assistents, expliquen des de la Xarxa Onion, va ser el Manual Thinking, un sistema participatiu i transversal que permet presentar en poc temps moltes idees diferents. Es tracta d’escriure i col·locar sobre un plafó compartit breus missatges amb els propòsits, propostes i persones clau per al 2030 dels assistents; per després compartir-ho i trobar repeticions, idees originals, patrons… El fruit de l’exercici, que s’ha entregat a l’equip de govern: sis mapes conceptuals, més de mil respostes, i cinc línies estratègiques de futur. Tot, en 25 minuts. “És bo que aquest procés no hagi quedat en res i que les idees d’aquell sopar hagin arribat directament a l’alcaldessa”, diu Marès.

Propòsits: com volem que sigui la Sabadell del 2030?

De les respostes dels participants, es destria que la ciutat que es vol per al futur ha de ser neta, ordenada, amable, culta i justa, alhora que viable, motor social i econòmic, i “referent pioner” que doni suport a les empreses i les persones. Els àmbits més anomenats pels assistents: urbanisme, innovació, sostenibilitat, empresa, persones i el caràcter de la ciutat. Des de la Xarxa Onion, recullen entre aquests conceptes fins a quatre grans propòsits: aconseguir una ciutat neta i ordenada, on l’urbanisme, la sostenibilitat i les zones verdes tinguin un gran protagonisme; assolir una ciutat “amable, culta i justa”; ser un municipi “que pensi en l’empresa” i “fomenti la innovació i la tecnologia”; i, finalment, que Sabadell sigui una ciutat “pensada per i amb les persones”, segura i amb els universitaris i la gent gran al centre.

Però no només els conceptes més repetits pels assistents tenen interès. També el que no van dir o van dir poc. És el cas del turisme, que va començar a treballar-se en l’àmbit municipal amb l’anterior executiu, i que es manté com un projecte important amb l’actual govern. Aquest concepte, però, va aparèixer esmentat només un cop entre les propostes dels assistents al sopar. Per contra, algunes idees poc recurrents però força presents tenen, segons la Xarxa Onion, un valor destacat. És el cas de la idea de “la ciutat dels nens”, que suposaria “recuperar la vida als carrers des d’una visió sostenible i realista”, segons els autors de l’informe.

Farrés, parlant amb els membres d’Onion, durant el sopar d’estiu de l’entitat, el juny del 2019 / LLUÍS FRANCO

Propostes: quines iniciatives cal per assolir aquesta Sabadell del futur?

“Per ser una ciutat pionera, Sabadell ha de treballar accions com ara un Pla Educatiu d’Entorn i un Pla Cultural que vagin en paral·lel amb la formació i l’educació. Raó per la qual cal donar ús als edificis i les escoles des d’una visió global”. Aquesta és la principal conclusió dels tres mapes de conceptes que es van elaborar a la segona part de l’esdeveniment. Una idea en la qual van tenir un paper clau les preocupacions compartides pels assistents en aquest bloc: l’urbanisme, la ciutat, l’educació, la cultura, l’empresa i les persones.

A grans trets, la Xarxa Onion detecta sis àmbits en els quals es podrien aglutinar les idees dels participants: educació, igualtat, cultura, empresa, esport i persones. Entre les propostes concretes, a més del pla educatiu i el pla cultural citats abans, destaca la idea de potenciar polítiques feministes que, per exemple, introdueixin premis per a dones de ciència, o beques en l’àmbit esportiu, cultural o educatiu. També es proposa invertir en els equipaments municipals i fomentar la formació i la captació d’inversió “per fer més pròspera la ciutat i afavorir els negocis i comerços locals”.

Persones: qui ha d’implicar-se en assolir aquesta Sabadell?

La resposta a aquesta pregunta és, segons els participants, clara: l’administració, les entitats, el teixit associatiu, la població i figures reconegudes de la ciutat. “Cal una col·laboració i comunicació constant entre administració, entitats i població. Sense això, l’administració treballarà desconnectada de la seva gent“, asseguren des de la Xarxa Onion, recollint les propostes de la gent.

Més enllà de l’administració –que és d’on han de sorgir les iniciatives, segons els participants–, l’exercici va traslluir diversos agents clau per fer una pròspera ciutat del futur. Entre les entitats, els assistents van destacar el paper de UAB i el Taulí “com a agents punters que han d’obtenir reconeixement i alhora han de seguir afavorint la innovació”. I entre les figures reconegudes i entitats del municipi, van aparèixer els següents noms: Albert Pla, Pura Ceba i​ la Colla de Sabadell.

Marta Farrés passa l’examen dels empresaris de la Xarxa Onion

Comentaris
To Top