Ciutat

Acaben els arrenjaments de diversos camins del rodal de Sabadell

Un dels camins arrenjats / AJUNTAMENT DE SABADELL

Els camins de la Serra de Sant Iscle (camí ramader conegut també com el camí vell de Ripollet a Castellar) i del camí de Barata (camí de riu Tort), situats a llevant del riu Ripoll, han estat objecte aquest mes d’una operació de condicionament per millorar-ne l’estat. Aquestes vies rurals formen part de la xarxa viària bàsica del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI). En total s’han arranjat 4,85 quilòmetres.

Les actuacions de manteniment, consolidació i millora sobre elements d’accés viari (xarxa viària bàsica) que s’han dut a terme són el repàs de la plataforma, que consisteix en l’eliminació dels bassals, xaragalls i pedregam, que dificulten la circulació dels vehicles; l’evacuació de l’aigua (neteja de trencaaigües) i la tallada i estassada de la vegetació a banda i banda del camí per adequar les pistes al pas ràpid d’un vehicle d’extinció.

Les actuacions s’han fet en el marc dels ajuts del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 per a desenvolupar el programa de “Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals”. El cost de les actuacions ha estat de 6.790 , finançats amb una aportació del 80% de la Diputació de Barcelona i el 20 % restant a càrrec de l’Ajuntament de Sabadell.

Durant el novembre passat va acabar també una operació de condicionament dels camins vell de Polinyà i de la Serra Barona. Ambdós pertanyen a la xarxa viària bàsica de prevenció d’incendis.

Publicitat
Comentaris
To Top