MONTCADA

Pas endavant per eliminar un pas a nivell de Montcada

El pas de Montcada - Ripollet / GOOGLE MAPS

Adif ha iniciat la tramitació administrativa prèvia per a la clausura de el pas a nivell de vianants situat al municipi de Montcada i Reixac, als voltants de l’estació de Montcada – Ripollet. L’autorització per a la clausura d’aquest pas a nivell ha estat tramitada per Adif, un cop rebuda la comunicació oficial per part de l’Ajuntament de Montcada i Reixac donant la seva conformitat per a aquesta clausura, d’acord amb la normativa vigent de el sector ferroviari.

Aquest pas a nivell, dotat de senyalització lluminosa i acústica, actualment és exclusiu per al pas de vianants després de la modificació duta a terme en 2018, quan va deixar d’utilitzar-se per a l’ús de vehicles després de la construcció d’un pas inferior per a vehicles i vianants situat a 125 m més a al nord en direcció Granollers.

Després de l’autorització administrativa emesa per Adif, els serveis tècnics de manteniment ja estan articulant els mecanismes per a l’aplicació dels procediments generals de gestió de el risc. A més, s’estan planificant els treballs per procedir, durant les pròximes setmanes, a l’aixecament de les instal·lacions (senyalització lluminosa i acústica, entre d’altres elements), la desconnexió de el pas a nivell i al seu tancament físic, garantint que s’impedeixi l’accés al trànsit de persones.

Aquesta mesura, entre d’altres beneficis, permetrà reduir l’impacte acústic generat en els habitatges de l’entorn per la soneria de el pas coincidint amb la circulació de trens, una situació que Adif, segons marca la normativa, ha anat pal·liant en els últims anys reduint el volum dels avisos sonors per reduir aquestes molèsties.

Comentaris
To Top