Ciutat

Les dones emprenedores rebran un impuls a Sabadell

Reunió entre Emprenedores Teixint Sabadell i l'alcaldessa, Marta Farrés / AJUNTAMENT DE SABADELL

L’Ajuntament de Sabadell i l’associació Emprenedores Teixint Sabadell han signat un acord de col·laboració per impulsar accions conjuntes que afavoreixin la competitivitat del teixit productiu local, l’ocupació i l’emprenedoria a la ciutat. L’Oficina Municipal d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom/a i l’entitat es coordinaran per donar suport a les dones emprenedores novelles, treballant conjuntament per dissenyar un programa de mentoria.

“Es tracta d’ajudar les dones interessades a fer néixer i créixer la seva idea de negoci oferint el nostre màxim suport i la millor manera de fer-ho és sumant esforços amb l’associació Emprenedores Teixint Sabadell”, explica l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. D’altra banda, segons l’acord, l’associació podrà també fer ús de l’equipament municipal Centre de Promoció Empresarial, situat al carrer de les Tres Creus, 236, de Sabadell, per desenvolupar la seva activitat.

Se cedeix l’ús de les sales de reunions per a activitats de gestió i per a la celebració de juntes i assemblees generals. Així mateix, Promoció Econòmica de Sabadell, SL es compromet a facilitar espais a preus reduïts del Centre de Promoció Empresarial per a les empreses associades a l’entitat.

A més, tant l’Ajuntament de Sabadell com Emprenedores Teixint Sabadell es comprometen a treballar en la detecció de necessitats concretes per poder planificar accions formatives de capacitació per al desenvolupament i millora del negoci i a col·laborar en la difusió mútua de les activitats que cada part realitzi i de les accions comunes que es portin a terme.

La vigència d’aquest conveni és d’un any i serà prorrogable per períodes anuals per mutu acord de les parts, fins a un màxim de quatre anys. Alhora, es constitueix una comissió de seguiment conjunta.

Emprenedores Teixint Sabadell

L’associació té com a objecte fundacional generar activitats de networking, promoció de les feines que fan les associades, treball en xarxa amb altres entitats, cursos de formació, xerrades i jornades de divulgació de temes vinculats al món de la dona i l’emprenedoria.

La presidenta d’Emprenedores Teixint Sabadell, Paloma Arenós, i la junta directiva han mostrat la seva satisfacció pel conveni: “És una col·laboració molt positiva perquè volem ser una entitat aglutinadora i dinamitzadora de l’emprenedoria local femenina. Hem detectat que hi ha molt de talent, però està aïllat. Som una xarxa de suport i de sororitat empresarial i juntes reivindicarem aquestes emprenedores i els seus negocis”.

Neix una associació per promoure la sororitat empresarial a Sabadell

Comentaris
To Top