Ciutat

La contaminació de l’aire cau prop del 75% per la falta de cotxes

Amb menys presència de cotxes, menys emissions a l’aire, tal com es percep a la C-58 / LLUÍS FRANCO

El descens de circulació de vehicles (i en menys mesura, de l’activitat industrial) està suposant una caiguda sense precedents de la contaminació per diòxid de nitrogen a Sabadell.Segons les dades de l’estació automàtica de mesura instal·lada a la Gran Via amb la carretera de Prats, la concentració en l’aire de NO2 (diòxid de nitrogen) és com a mínim la meitat de la mitjana. Tot i que hi ha molts paràmetres de mesura, el NO2 s’està prenent com a referència aquests dies. Sabadell segueix així la tendència de Barcelona, l’Hospitalet i la resta de grans ciutats catalanes i estatals.

I és que l’estació deSabadell va registrar entre diumenge i dilluns uns valors màxims –en hora punta– que no van arribar en cap cas als 20 ug/m3, tot i ser dia feiner. En canvi, en una jornada normal, aquests pics de NO2 es podrien triplicar i fins i tot quadruplicar-se.

Igualment, la mitjana de les emissions al llarg del dia –comptant les hores poc transitades de la nit–, ha caigut aproximadament als 9,2 ug/m(càlcul propi). Queda molt lluny dels 36 ug/m3 de mitjana habitual, segons el darrer estudi dels nivells de NO2 amb tubs de captació, realitzat per l’Ajuntament de Sabadell al llarg del 2018. Un 75% menys.

La qualitat de l'aire està millorant notablement aquests dies / LLUÍS FRANCO

Cal observar que la mitjana màxima admesa pels organismes internacionals per al diòxid de nitrogen és de 40 micrograms anuals. Per sobre, es considera que comença a ser perillós per a la salut. Però cap dia s’ha superat aquest llindar.

Publicitat

Tot i així, els nivells d’emissió de les partícules de menys de 10 micròmetres (PM10) no estan baixant tant. Es tracta d’un paràmetre lligat a la circulació de vehicles i a la producció industrial, però també a altres fenòmens naturals com incendis o vent que arrossega pols. Els valors registrats ahir es mouen entre els 22 ug/m3 en hora punta, a xifres inferiors durant la resta del dia. Com que les mitjanes habituals segons l’informe de 2018 eren de 31 ug/m3, la caiguda de PM10 se situa com a mínim en un terç.

Un passat desastrós

Aquestes dades (malgrat que són conjunturals) són molt positives des del punt de vista històric de la ciutat, que ve de marcar registres molt alarmants. L’any 2011, un informe del col·lectiu Promoció del Transport Públic (PTP) determinava que Sabadell era, amb Múrcia, la ciutat més contaminada de tot l’Estat. Segons el Pla de millora de la qualitat de l’aire 2017-2022 de Sabadell, més de 60.000 persones aspiren aire de molt poca qualitat.

Les pluges ajuden

Les pluges d’aquest inici de setmana també ajuden a millorar la qualitat de l’aire i a percebre una atmosfera fresca, més pròpia del Cantàbric que del Mediterrani. I és que el vent i la pluja dispersen els contaminants.

Els punts conflictius de Sabadell, en general, es localitzen en vies importants com els carrers Ramon Llull, Vilarrúbias, Rambla d’Ibèria, l’Eix Macià, la Gran via i la carretera de Terrassa. L’origen principal d’aquesta contaminació prové dels gasos de combustió dels vehicles motoritzats que hi circulen.

Publicitat

Subscriu-te gratuïtament al butlletí ‘Bon dia, Sabadell’

Comentaris
To Top