ALICIA BOSCH

Els ajuts per a pimes i autònoms

[Per Alícia Bosch, presidenta del CIESC]

En resposta a la situació social i econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19, les diferents administracions estan presentant un conjunt de mesures financeres i fiscals per ajudar els autònoms i petites empreses a superar l’actual situació de tancament parcial o total de moltes activitats empresarials o professionals.

Des del CIESC, com a entitat coneixedora del problema que tenen les pimes, manifestem que en aquest moment es necessiten mesures de xoc efectives per a la tresoreria i l’operativa de les activitats durant els propers mesos. Avals públics per sol·licitar crèdits no és una mesura ni suficient ni prou ràpida i efectiva per confiar que amb això reactivarem l’economia, alhora que el tractament discrecional que apliquen les entitats financeres produeix efectes de desigualtat i poca homogeneïtat entre les diferents empreses, generant efectes negatius per a una recuperació sòlida de les activitats econòmiques i productives.

L’aval no aporta directament tresoreria i viabilitat econòmica i financera a les activitats que estan aturades esperant el moment de reiniciar-se, sobretot si s’apliquen condicions d’entitat financera quan el mercat està en confinament forçat. Amb la tramitació, documentació i possibles garanties suplementàries que tot això pot suposar. Per tant, és una proposta que difícilment solucionarà problemes de liquiditat immediata i a més augmenta el nivell d’endeutament dels negocis. En definitiva, pot ser un perill per a la seva viabilitat futura. No podem recórrer a línies de finançament amb condicions de mercat bancari quan el mercat per a moltes indústries, comerços i pimes està aturat.

Estem davant d’una crisi conjuntural amb aturada total per motius extraeconòmics i per màxima urgència social i humanitària, i això exigeix accions directes i immediates, sense hipotecar-nos el futur.

Des del CIESC creiem que la mateixa cadena de valor i els impactes socioeconòmics directes i indirectes de les activitats de primera necessitat ens ajudaran a encebar l’economia local i del Vallès amb una repercussió positiva en la demanda per a tots els sectors (restauració, comerç, serveis, indústria). Un teixit econòmic que contribueix a la vertebració de la nostra comunitat. La recuperació de la demanda i la capacitat de compra és fonamental per reactivar aquests sectors i per això les mesures d’ajudes a famílies afectades per la dràstica disminució d’ingressos són fonamentals, com ho és tot ajut social per a les persones més vulnerables.

Per la banda de les activitats econòmiques, considerem que calen mesures d’ajut directe a autònoms i pimes, sense condicions ni garanties que endeutin el seu futur i limitin tant la seva viabilitat empresarial com la capacitat de recuperar llocs de treball. Les subvencions directes i a fons perdut per a la creació de llocs de treball és un altre instrument que ens permetrà avançar cap a la normalitat.

Des de la condonació de les quotes d’autònoms afectats fins a l’ajornament de la declaració d’impostos durant com a mínim 6 mesos. Cal pensar que aquest any no serà un exercici amb activitat normal i per tant la fiscalitat no pot ser en cap cas la mateixa.

Insistim, doncs, que calen mesures de xoc que injectin de forma immediata liquiditat per rellançar l’economia i recuperar ràpidament l’ocupació, sense que suposin en cap cas més endeutament per a autònoms i pimes. Totes les administracions cal que s’alineïn en aquestes accions de forma facilitadora, simplificant les tramitacions que calguin.

Els ajuntaments, en tant que primera administració per proximitat i coneixement de la realitat socioeconòmica del territori, s’hi han d’involucrar i comprometre directament amb dotacions pressupostàries dirigides a oferir microcrèdits, ajuts a la contractació, bonificacions fiscals, agilització de tramitacions de llicències, i en paral·lel, accions formatives per facilitar l’ocupació.

El CIESC ofereix tota la seva col·laboració i suport per fer més efectius i útils aquests plans de mesures urgents, amb l’objectiu comú d’ajudar a superar l’actual situació que estan patint, d’una forma especialment intensa les pimes i autònoms.

La nostra voluntat és contribuir a la màxima creació d’ocupació i la normalització, al més aviat possible, de la vida de tots els ciutadans i poder ajudar els col·lectius més afectats per aquesta pandèmia.

Comentaris
To Top