Ciutat

FGC preveu utilitzar només energia solar l’any 2021

Usuaris d'FGC a l'estació de Can Feu - Gràcia / LLUÍS FRANCO

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va reduir un 72% les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) l’any 2019. Bona part d’aquesta reducció ha estat gràcies a la compra en l’àmbit corporatiu d’energia elèctrica d’origen renovable i certificada a partir de l’agost del 2018, que ha tingut un important impacte el 2019 i que ha permès que a hores d’ara el 100% de l’energia elèctrica subministrada sigui energia verda. Aquest any, el 25% de l’energia consumida procedirà de plantes solars i l’objectiu per al 2021 és arribar al 100% d’energia solar.

La reducció de la petjada de carboni és un dels compromisos de l’Agenda Ambiental que FGC va implementar l’any 2018 amb l’objectiu de conèixer l’impacte de l’activitat de la companyia sobre el medi ambient i endegar un paquet de mesures per reduir-lo. Fruit d’aquest estudi es va constatar que el consum de gas i el consum elèctric eren els dos conceptes amb més pes específic en la petjada de carboni i per això, en una primera fase, una part important de l’esforç de reducció es va focalitzar en l’energia.

Així, si el 2018 les emissions totals de GEH d’FGC eren de 60.573,94 tCO2eq, l’any 2019 aquesta xifra s’ha reduït a una quarta part fins a assolir una xifra de només 17.114,88 tCO2eq. La compra d’energia elèctrica d’origen renovable ha estat, per tant, determinant per assolir aquesta reducció tan significativa de la petjada de carboni d’FGC, ja que el pes específic d’aquest factor elèctric ha passat de representar el 70% del total l’any 2018 al 0,3% el 2019.

Un cop assolida la reducció d’emissions de l’energia elèctrica, la segona fase se centrarà en la mitigació de l’impacte del consum de combustibles fòssils i en la transició cap a un consum intensiu de fonts d’energia renovable. En aquest sentit, FGC té prevista la substitució de maquinària de treball per d’altres de zero emissions; la substitució de les actuals calderes de gas per d’altres de fonts renovables; la substitució de la flota de vehicles per altres d’elèctrics, i la reducció de l’ús del gasoil en les locomotores de mercaderies amb l’entrada en servei de locomotores mixtes.

En la reducció global del 71,74% de les emissions d’FGC han contribuït també les millores derivades d’altres actuacions que s’han anat desenvolupant al llarg de l’any, com l’ambientalització gradual de la flota de vehicles corporatius, la millora de l’eficiència dels equips de climatització dels edificis i dependències, que ha comportat una disminució del 30% d’emissions respecte a l’any passat, i l’increment de l’ús de calderes d’energies renovables com la biomassa i la geotèrmia, en detriment de l’ús de combustibles fòssils.

El president d’FGC, Ricard Font, ha destacat el compromís d’FGC en la lluita contra el canvi climàtic. “L’agenda estratègica va ser un primer pas i ens va mostrar la radiografia de la situació, però a mida que anem implementant mesures l’agenda es va revisant i fruit d’aquesta revisió, alineada amb els Compromisos d’Acció Climàtica del Govern i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, volem arribar a la neutralitat de carboni abans del 2030”, ha insistit.

Més capacitat de transport públic

Precisament, aquest compromís contra el canvi climàtic també es va fer palès en la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica, celebrada el 17 de gener, en què FGC va presentar un document de compromisos tant en matèria de mobilitat com en matèria de Turisme i Muntanya.

En matèria de mobilitat, Ferrocarrils planteja diverses actuacions a mitjà termini destinades a facilitar el canvi modal i la transferència d’usuaris del vehicle privat cap al transport públic col·lectiu a través d’un increment de capacitat i les prestacions. Si FGC transporta actualment més de 90 milions d’usuaris l’any a les línies metropolitanes, les actuacions projectades permetran incrementar aquesta capacitat de transport fins als 150 milions d’usuaris l’any.

Aquí hi entren els nous trens a la línia Barcelona-Vallès l’any 2021 i la reconfiguració del servei Llobregat-Anoia el 2025. Fora de les línies metropolitanes, els altres projectes són la Raeroport, amb què es preveu captar una demanda superior als 7,5 milions de viatgers des del moment de la seva posada en servei amb un potencial per créixer més enllà dels 10 milions. I el perllongament de Pl. Espanya-Gràcia, entre els anys 2025 i 2026, amb un increment de la capacitat de transport de 60 milions de viatges/any.

Comentaris
To Top