Publicitat
JOAN BERLANGA

El repte de la formació professional a Sabadell

[Per Joan Berlanga, extinent d’alcalde de Sabadell]

Al nostre país la formació professional està lluny de ser la desitjable i de la realitat de la majoria de països de la UE. Les raons que ho expliquen són diverses. Per una banda, n’hi ha d’estructurals, relacionades amb dèficits que arrenquen del franquisme o de la manca de determinació per part dels diferents governs, a Catalunya i a Espanya, per acordar un full de ruta clar i amb recursos sobre com abordar aquest àmbit clau de país. Per altra banda, aquesta realitat també és conseqüència d’una mirada miop –molt arrelada a la nostra societat– que sobrevalora els estudis universitaris i que menysté la formació professional com una opció de segona.

Si aterrem a Sabadell, ara la ciutat compta amb 11 centres d’FP que formen uns 4.400 alumnes. En conjunt fan una gran feina, tanmateix, la formació professional a Sabadell arrossega, com a mínim, tres grans dèficits que comparteix amb la resta del país. Un primer és la falta de places públiques en algunes especialitats, la qual cosa fa que una part de l’alumnat no pugui cursar els estudis que desitja o que hagi de fer-ho en centres privats. Un segon dèficit és la manca d’inversió, que es tradueix en uns centres amb pocs recursos i endarrerits tecnològicament, on sovint l’alumnat no es forma amb la maquinària que després es trobarà a les empreses. Finalment, un tercer dèficit és el desajust que hi ha entre l’oferta educativa que s’està oferint i les necessitats del món del treball. A tall d’exemple, Sabadell no ofereix cap cicle formatiu relacionat amb la cuina o l’hostaleria. Així doncs, sembla evident que tenim feina per fer.

La competència en aquesta qüestió recau en la Generalitat, que actualment –amb dificultats i lentitud– està desplegant una nova llei d’FP. Confiem que faci camí i que aviat arribin millores. Tanmateix, municipis de la magnitud de Sabadell no ens podem quedar de braços plegats esperant. Al mandat anterior, el govern municipal va fer passes per avançar cap a la bona direcció amb la creació de la fira Apropa’t a l’FP, per donar visibilitat a aquesta opció formativa, i amb la creació del Consell de l’FP i l’Ocupació de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes, per teixir una xarxa de cooperació al voltant de la formació professional. Ara, és important que el nou consistori consolidi la feina feta i sigui capaç d’anar més enllà. Els reptes a treballar ja estan definits al Pla per l’Equitat i l’Èxit Educatiu i a les línies estratègiques definides al Consell de l’FP. Augmentar l’oferta a la ciutat amb dos centres integrals d’FP, la creació d’una escola de noves oportunitats per facilitar el pas al món formatiu i laboral dels joves que han abandonat els estudis o aconseguir una oferta de formació professional que respongui a les necessitats laborals de l’àrea d’influència de Sabadell, en són alguns dels més destacats. L’adquisició per part de l’Ajuntament de la nau de l’Artèxtil i la voluntat de col·laboració entre la ciutat i la UAB també poden ser una oportunitat per estudiar la creació d’un centre de formació i innovació en l’àmbit de l’FP vinculat al sector industrial, que en aquests moments ni la comarca ni el país té.

La sotragada de la Covid-19 ens obliga a repensar cap on anar, i sens dubte l’FP és un repte estratègic que cal abordar. Per fer-ho possible és fonamental que Sabadell sigui capaç de teixir aliances en clau Vallès i que exerceixi de capital, assumint-ne el lideratge. La ciutat té musculatura per tirar endavant aquest repte, però també serà fonamental que el nou govern que surti de les properes eleccions catalanes aposti decididament per l’FP i faci polítiques actives al respecte. Esperem que tots i totes, cadascú des del seu àmbit i responsabilitat, empenyem en la bona direcció, perquè una bona formació professional és clau per tenir una economia competitiva i una ocupació de qualitat, i amb el pa no s’hi juga.

Publicitat
Comentaris
To Top