CERDANYOLA

La Generalitat finançarà el segellat de l’abocador de Can Planas de Cerdanyola

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha aprovat finançar la clausura definitiva del dipòsit controlat de Can Planas, a Cerdanyola del Vallès. L’actuació consistirà a segellar l’abocador, d’acord amb els estudis de compatibilitat de la instal·lació amb els residus existents i els usos urbanístics previstos, que seran objecte d’un altre projecte.

Aquest abocador el conformen un conjunt de cubetes d’una antiga argilera reblerta entre les dècades dels 70 i dels 90 per residus de diversa tipologia. Ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de metres cúbics.

Vista aèria dels terrenys de l’abocador de Can Planas, a Cerdanyola / GOOGLE MAPS

El titular d’aquest abocador és l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està situat el Castell de Sant Marçal i la carretera BP-1413, entre Cerdanyola i el municipi veí de Sant Cugat del Vallès. La seva clausura va iniciar-se l’any 1995.

Ara, però, l’ARC atorgarà una subvenció a l’AMB per finançar-ne el segellat per un import màxim de 10,6 milions d’euros, provinents a parts iguals del Fons de Gestió de Residus Municipals i del Fons de Gestió de Residus Industrials. Aquests fons acumulen els recursos econòmics recaptats amb el cànon de residus municipals i amb el cànon de residus industrials.

Els cànons són impostos ecològics que incentiven un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsen mesures de minimització i de valorització material dels residus, i de tractament correcte dels residus.

Comentaris
To Top