LOURDES CIURÓ

Ajudem les escoles bressol

[Per Lourdes Ciuró, portaveu del grup municipal Junts per Sabadell]

De ben segur que tots els pares i les mares recordem d’una manera molt especial el primer dia que vam portar els nostres fills o filles a l’escola bressol. Deixar-los, tan petits!, per primer cop a l’atenció d’altres adults, requereix una imprescindible confiança i, en certa manera, esperança en la seva bona professionalitat en la cura dels nostres infants.

Les escoles bressol tenen la important funció pedagògica i també social de començar a integrar la mainada en l’entorn, cuidar-los i, admetem-ho, ajudar les famílies a poder compatibilitzar la vida laboral amb les cures. Personalment, puc dir que sempre els estaré agraïda i sempre guardaré un gran record de la bona atenció i dedicació de les mestres i d’aquells anys.

Sens dubte vivim en societats complexes i plenes de contrastos, en què l’equitat és el valor que ha de regir les polítiques públiques i sobretot en educació. Independentment de les circumstàncies de cadascú, de caràcter personal, socioeconòmic o cultural, els infants han de poder desenvolupar al màxim i des de ben aviat el seu talent; han de gaudir d’un entorn d’ensenyament i aprenentatge que potenciï les seves intel·ligències diverses i les múltiples capacitats que tots tenen. Això resulta indispensable per assolir l’èxit educatiu futur. No es tracta únicament d’assolir la fita que els nostres fills aprovin els cursos, sinó d’enfortir la seva musculatura intel·lectual, social, emocional i artística, perquè puguin afrontar els reptes que la vida els vagi plantejant sense renunciar mai a ser ells mateixos.

Per aconseguir-ho, cal crear oportunitats educatives des de la primera infància, i al llarg de tota l’escolarització. Afavorir el desenvolupament de les capacitats al primer cicle d’educació infantil, tal com indica la recerca pedagògica, esdevé cabdal per erigir unes bones bases. El sociòleg Morin, en un treball de reflexió sobre l’ensenyament, parlava de la importància de tenir el cap clar i una personalitat equilibrada en acabar els estudis obligatoris. Si aquest és l’objectiu, cal començar la feina ben aviat per evitar la iniquitat. Per aquest motiu, les escoles bressol esdevenen un servei educatiu essencial que contribueix decididament a aquesta educació integral que comença amb la primera infantesa i culmina a les portes de la condició adulta.

A Catalunya hi ha més de cinc-centes llars d’infants que tenen cura de més de 30.000 infants de 0 a 3 anys, ocupen a gairebé 6.000 professionals de l’educació infantil i representen el 40% del sector. A Sabadell, 23 escoles bressol privades complementen l’oferta que la pública de cap manera no pot assegurar.

Atesa l’excepcionalitat del moment, aquestes escoles bressol reclamen un pla de rescat per fer front al perill d’extinció que pateixen els centres i amb la voluntat de contribuir a la sostenibilitat i continuïtat de tot el sector, des del grup municipal de Junts per Sabadell  hem arrencat del ple de la ciutat els següents acords en benefici de les escoles bressol sabadellenques:

Reconèixer totes les escoles bressol, públiques i privades per igual, per la seva funció pedagògica i d’ajut a la conciliació familiar. Reconèixer també els problemes econòmics que posen en risc la viabilitat de les escoles privades que han deixat de cobrar quotes a conseqüència de la pandèmia. Finalment, hem instat totes les administracions que dins el seu àmbit competencial vetllin per la sostenibilitat de totes les escoles bressol sense distincions; públiques i privades. Malgrat el vot en contra d’ERC, Podem i Crida, l’Ajuntament de Sabadell està compromès amb aquest servei essencial per a un munt de famílies de la nostra ciutat. Ho celebrem!

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

Comentaris
To Top