Ciutat

Descobreixen armament bèl·lic medieval i sitges dels segles XIII i XIV

Una de les sitges aparegudes en les excavacions arqueològiques de la via de Massagué / CEDIDA

Existien altes expectatives de trobar sitges amb més de set-cents anys d’antiguitat, però el que no sabien és que acabarien trobant armament bèl·lic d’època medieval que correspondria a una ballesta: “L’arqueologia no et deixa mai de sorprendre. Ha estat totalment imprevist i això agafa un caire molt interessant. Teníem la previsió de trobar-ne –de sitges– però no el que podia haver-hi dins”, explica Jordi Roig, l’arquitecte encarregat de dur a terme les excavacions arqueològiques en aquest indret de la via de Massagué des del novembre passat.

Aquesta troballa, històrica a Catalunya, s’afegeix a altres novetats, com les nou sitges localitzades i excavades, tres del segle XIII i sis del segle XIV, que correspondrien al barri medieval, i una espècie d’amagatall subterrani que correspondria al segle XIV.

Tot i que les excavacions continuen en curs i encara és prematur poder extreure conclusions definitives sobre la catalogació de tots els materials obtinguts, Roig declara que l’armament bèl·lic trobat “es tracta d’un material arqueològic sensible, singular, que té connotació d’un personatge nobiliari del baixmedieval. La ballesta era molt exclusiva, a l’abast dels cavallers. En l’àmbit històric és de gran valor poder documentar l’existència d’aquesta troballa”, afirma l’arquitecte.

Un solar amb molta història

Amb bona part del material localitzat i excavat, el solar de la via de Massagué i el Raval de la ciutat ha servit per corroborar el que es tenia previst abans d’iniciar les prospeccions.

A principis de gener es va tenir constància d’un tram de dos metres de la muralla del Sabadell del segle XIV, una gran rasa molt fonda pertanyent al fossat, diverses sitges d’època contemporània i forns de terrissa d’època moderna.

En el sector del Raval cal afegir la localització de peces de ceràmica, eines i alguna moneda de bronze. Un espai on correspondria el nucli habitat, l’espai intramurs, amb habitatges i elements vinculats a la pagesia, com les sitges esmentades anteriorment. I no menys important, la localització de dos forns de cocció de grans dimensions circulars que correspondrien al segle XVIII.

Comentaris
To Top