Ciutat

El Biobanc del Taulí, autoritzat per la Generalitat

Mostres biològiques per analitzar del Biobanc del Taulí / VICTÒRIA ROVIRA

El Biobanc del Taulí ja opera a ple rendiment. Es va començar a implementar durant el 2019 en un treball conjunt de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) i diversos serveis assistencials de l’hospital, però estava pendent de la seva autorització formal per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, una validació que ha arribat ara.

Aquest servei funciona com a plataforma al servei de la recerca i està a disposició de tots els investigadors, tant propis com externs. Un biobanc serveix per proveir material biològic per a la investigació, amb la garantia que tant el material biològic com les dades clíniques associades són d’alta qualitat. La seva funció va des de la recollida a l’entrega de mostres biològiques per cedir-les perquè els investigadors puguin fer la seva feina. Un equipament com aquest compta amb els propis mitjans del laboratori, així com neveres específiques per emmagatzemar les mostres a baixes temperatures perquè es conservin adequadament.

Cobertura legal i ètica

El coordinador de Plataformes Científiques i del Biobanc del Parc Taulí, Néstor Albiñana, posa de relleu que l’avantatge del Biobanc és el sistema de qualitat i de traçabilitat que s’estableix de les mostres. “El Biobanc proporciona no només una cobertura legal i ètica a totes les mostres per poder-les aprofitar millor, sinó també una garantia de qualitat de la mateixa mostra i la seva traçabilitat”. D’entrada, aquest nou servei de recerca ha iniciat la seva activitat en dos vessants, el de banc de teixits i el del banc de fluids.

Banc de sang i de fluids

Respecte a la primera branca de funcionament, no disposa d’una estructura física, sinó que aprofita la del Servei d’Anatomia Patològica del Taulí, que habitualment ja conserva els teixits dels pacients per a diagnòstic, tant en parafina com congelats.

D’altra banda, el banc de fluids com la sang, el plasma o el sèrum funciona a demanda dels investigadors. Aquests professionals, si volen disposar d’algun tipus d’aquestes mostres, és el mateix investigador qui s’encarrega de trobar els donants, però el Biobanc s’encarrega de processar i emmagatzemar les mostres. Unes mostres que passen a ser del servei i aquest les podrà cedir a qualsevol investigador intern o extern, tot i que des de la corporació sanitària asseguren que es vetllarà per les necessitats de l’investigador que hagi recollit les mostres.

D’aquesta manera, el Biobanc se suma a les set àrees de treball de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí. I, tot i tenir-lo, paral·lelament l’hospital segueix treballant regularment amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya –presidit pel també president de la Fundació Parc Taulí, Francesc Gòdia–, que proporciona tota la sang i els teixits necessaris als centres hospitalaris catalans.

Comentaris
To Top