Publicitat
Ciutat

La digitalització de la mobilitat

[Per Sergi Martínez-Abarca Espelt, Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya. Cap del Servei de Gestió del Transport de l’ATM de l’Àrea de Barcelona]

Quan parlem de mobilitat amb gent propera, fora de l’àmbit professional, ens atrevim a debatre sobre què seria millor per a la societat en aquest àmbit de la nostra vida quotidiana. Tenim al cap propostes que solucionarien els problemes diaris que ens afecten principalment a nosaltres i pensem que algunes de les accions que s’estan duent a terme no tenen ni cap ni peus.

Quan afegim una nova derivada a la conversa –com és l’aplicació de noves tecnologies– també ens venen al cap nombroses idees sobre solucions que podrien ajudar tothom a moure’ns millor diàriament.

La transformació digital en l’àmbit de la mobilitat ens ha de permetre millorar en la gestió i la planificació integral, ser més eficients i conèixer el que tenim i com podem arribar al nostre objectiu com a responsables, alhora que fem que la ciutadania també gaudeixi d’una millor qualitat de vida gràcies a aquest canvi.

Des del boom inicial de les smart cities s’han digitalitzat nombrosos elements a les ciutats. En alguns casos, per exemple, amb la posada en marxa dels sistemes d’ajuda a l’explotació, els operadors del transport públic poden conèixer la localització de tota la seva flota i informar en temps real les persones usuàries del temps d’espera a les parades. Fins i tot, amb una analítica més complexa, es poden arribar a fer prediccions de possibles retards abans que es produeixin, gràcies al big data que obtenen.

Ja existeixen aplicacions mòbils en què és la mateixa persona qui informa en temps real sobre les alteracions a la xarxa, ajudant així el “sistema intel·ligent” a informar la resta d’usuàries, i poder recalcular rutes per minimitzar el temps dels recorreguts.

Invertir en la digitalització de la mobilitat ens permet tenir, en molts casos, moltes dades sobre l’explotació del servei, però cal que la inversió també recaigui en la seva anàlisi. És aquesta anàlisi la que ens ajudarà als professionals a tenir clara la realitat en la qual ens trobem i poder així predir i modelitzar –d’una manera eficient i sostenible– la mobilitat del present i futur. Sense oblidar que, alhora, hauríem de digitalitzar i posar la tecnologia a l’abast de les persones usuàries amb un objectiu clar de millorar el servei i no pel simple fet de fer-ho.

Publicitat
Comentaris
To Top