MARC BASTÉ ALUJAS

Sabadell necessita indústria

La indústria local és el principal factor no només de generació de riquesa i progrés col·lectiu, sinó també d’arrelament i de creació d’identitat local. Si no som capaços de mantenir i generar una indústria arrelada, innovadora i valenta, que busqui llegat i no només negoci, desapareix la comunitat, així de clar. I això pot semblar una obvietat, però convé recordar-ho.

Des de Diari de Sabadell volem generar una conversa directa, desintermediada entre polítics, empresaris, directius, experts i actors cívics. Una conversa que hauria de superar la queixa particular i mirar de construir una mirada comuna.

Fòrum Sabadell Industrial, el cicle que vam iniciar dimecres (del qual farem molts més actes i iniciatives) va precisament d’això: d’escurçar distàncies, de parlar, de conèixer-nos i intercanviar contactes en un context íntim. En definitiva, de crear xarxa.

En la primera edició es va parlar de la necessitat de reindustrialitzar el país –la indústria ha passat a ser menys d’un 16% del PIB–; de tornar a la indústria de proximitat; de la obligació d’agilitzar l’Administració (totes) i fer compatible transparència amb eficàcia; de l’impacte dels Next Generation (Arribaran? Qui els gestionarà i com? Serviran per res?); dels processos de generació d’innovació; de la urgència de trencar la cultura de desconfiança cap a l’empresari, i entre l’Administració i l’empresari; i, sobretot –i essencialment– de la quasi mítica col·laboració publicoprivada: com generem i posem en marxa junts un model d’innovació consensuat de creixement industrial.

La preocupació pel futur de la indústria i l’economia local és intensa i, superades les queixes recíproques, dimecres es va generar un debat madur, profund i generós. Tant els ponents -l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el director executiu d’ACCIÓ, Joan Romero; el director general de Fundació Leitat, Jordi Rodríguez; i el president de Fundació puntCAT, Genís Roca; com els 30 convidats (la xifra màxima per cada convocatòria, per rigorosa invitació) van ser capaços d’elevar el debat i plantejar solucions a uns problemes que, com va dir encertadament Genís Roca, estan sobrediagnosticats.

El primer acte va deixar propostes i temes pendents. Entre les propostes: crear una comissió d’experts juristes i fiscalistes per esprémer al màxim el marc legal actual dels processos administratius; aplicar penalitats a les administracions que no executin el pressupost; establir criteris de compra pública innovadora i potenciar els criteris que afavoreixin els productors locals en lloc de només el preu, i crear la figura de chief data officer a l’administració, per oferir capes de serveis públics a les empreses a partir de la gestió de dades.

I els temes pendents: primer, falten dones a la convocatòria (la proporció del dimecres era insostenible). I, segon: en el procés de reindustrialització, l’Administració ha de ser tractora, però el lideratge ha de ser compartit, els empresaris també han de fer passos, aportar visió i projectes i cedir espais per generar creixement col·lectiu. Seguim…

Comentaris
To Top