Ciutat

El torrent de Colobrers no serà transitable fins al març

L'accés al torrent, en una imatge del passat mes de desembre / LL. FRANCO

Les seqüeles de l’episodi de fortes tempestes del passat mes de setembre a Sabadell encara es poden constatar al torrent de Colobrers. Un cop avaluats els danys per part de l’Ajuntament i finalitzades les actuacions de recuperació dels marges de l’espai fluvial a càrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a finals de gener una empresa especialitzada en restauració de lleres s’encarregarà, entre altres tasques, de la col·locació de les dues passeres que encara queden pendents d’arranjar. Unes obres que tenen un cost de 20.000 euros i una durada estimada d’un mes. Així, fins a principis de març el torrent de Colobrers no serà 100% transitable.

Un dels passos pendents de la col·locació de la passera / LL. FRANCO

Paral·lelament a la col·locació d’aquestes passeres de fusta formades per dues bigues i quatre mòduls de fusta que han de “facilitar el muntatge i desmuntatge de la palanca quan sigui necessari amb un sistema més lleuger desmuntable del que hi ha instal·lat fins ara per fer-ne el manteniment”, segons apunten fonts del consistori, també s’hi hauran de dur a terme altres actuacions. Entre elles, la consolidació dels marges del torrent amb la formació d’una estructura amb pedra i morter per assentar les bigues que han de suportar la palanca de les passeres.

Mentre no es fa l’acta de replanteig, al torrent s’estan fent les feines prèvies de preparació dels marges del torrent, a càrrec de l’empresa CIPO, encarregada del manteniment d’aquest espai d’interès ecològic i paisatgístic.

“Colobrers és un espai molt consolidat per la ciutadania”

Aquesta actuació, que permetrà posar punt final a diversos mesos de treballs, ha estat ben rebuda per l’entitat ambiental Adenc: “Creiem que és millor canalitzar la gent que no deixar un problema sense resoldre”, detalla Joan Carles Sallas, president d’Adenc.

Per Sallas, el principal maldecap no rau en el debat sobre si s’han d’arranjar aquestes passeres, que afegeix que “poden formar part de projectes ambientals”, sinó amb la presència de mascotes, especialment els gossos que van deslligats i “alteren de forma excessiva el torrent. És un espai molt consolidat per part de la ciutadania”. A més, el continuat pas de bicicletes, com a via per connectar el Ripoll amb Can Turull o el camí entre Castellar del Vallès i Ripollet (la Serra de Sant Iscle), no ajuden a la preservació d’aquest entorn: “Necessitem un pas alternatiu que ajudaria a preservar en més bones condicions el torrent. Limitar-ne l’accés crec que és un debat entre entitats, Ajuntament i ciutadania”.

Comentaris
To Top