Diners

La indústria lidera la contractació laboral a Sabadell i als municipis propers

Indústria Sabadell

El sector secundari crea el 22% dels contractes de feina, i concentra prop del 17% de les empreses

L’àmbit de Sabadell i els seus municipis propers concentrava a finals del 2021 més de 49.000 llocs de treball (22%) / LL. F

Sabadell continua sent una ciutat eminentment industrial. Segons l’últim informe del Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) referent a l’any 2021, el sector de la indústria és, juntament amb el del comerç i de la construcció, el que més pes té a la ciutat tant en nombre d’empreses com de treballadors. Sabadell compta amb 537 empreses industrials (10,36% del total) i 7.280 empleats (considerant assalariats i autònoms) en el sector (9,84%). Això sí, si també tenim en compte les dades dels municipis propers a Sabadell (àmbit de la Conca del Ripoll i Riera de Caldes), la indústria compta amb el doble de pes que a Sabadell. El sector secundari concentra en aquest àmbit 2.423 companyies (16,49%) i 49.152 llocs de feina (22,06%).

Dit això, durant el 2021, les empreses industrials, que en són nou menys que el 2020 (-1,6%), van contractar a 97 persones més a Sabadell (1,35%). Cal tenir en compte que la indústria és un dels sectors en què els treballadors disposen d’un salari més alt. Segons l’Idescat, el salari brut anual mitjà a Catalunya en aquest sector és de 29.668,20 euros, gairebé 4.000 euros per sobre que els serveis i la construcció.

El comerç continua creixent

Encara que la indústria és un dels pilars de Sabadell, el comerç continua la seva línia ascendent. De fet, és el primer sector quant a empreses (1.394; el 26,80% del total) i llocs de treball (3.865; el 26,31% del total) a la ciutat. L’administració pública (majoritàriament de l’ajuntament) és el segon sector amb més llocs de treball a Sabadell (9.315; 12,60% del total), seguit dels serveis sanitaris i socials (7.875; 10,65% del total) i de la indústria.

D’acord amb el nombre d’empreses (centres de cotització) i del total de llocs de treball, la dimensió mitjana de llocs de treball per empresa (considerant afiliats i autònoms) és de 14 llocs a Sabadell (la mateixa mitjana que a la indústria). A més, per activitats, i sense tenir en compte les de l’administració pública, a Sabadell les de més dimensió són els serveis financers (73), serveis sanitaris (35), i activitats administratives (29).

La contractació laboral creix a nivells prepandèmia

D’altra banda, a Sabadell, els augments més destacats per nombre d’empreses i llocs de treball en termes interanuals corresponen a l’hostaleria (8,0% i 14,6%, respectivament), i serveis immobiliaris (0,5% i 12,5%). La pèrdua en llocs de treball es concentra en serveis financers i assegurances (-9,4%), mentre que la disminució d’empreses impacta en les activitats administratives (-1,9%), la indústria (-1,6%), i l’educació (-1,05%).

Diversificació positiva

El secretari del CIESC, Josep Milà, assegura que les dades de l’informe mostren que Sabadell i el seu entorn és una “regió econòmica transcendent”, gràcies a la diversificació dels seus sectors econòmics. “La ciutat té un teixit empresarial ric. La indústria genera un efecte multiplicador i ajuda que es creïn empreses d’altres sectors, majoritàriament del comerç”, afegeix.

Milà afirma, a més, que la mitjana de llocs de treball a les empreses de Sabadell, que és de 14, mostra que a la ciutat, com a la majoria de regions catalanes, hi predominen les pimes. “Trobem empreses petites, però que ajuden a crear ocupació. En el cas de la indústria, també trobem molts tallers petits”, apunta.

Comentaris
To Top