Diners

L’atur cau amb força entre la població estrangera

El nombre de persones d’altres nacionalitats sense feina representa el 15,7% del total de desocupats. Al mes de març n’hi havia 1.891 (-33%)

Prop del 7% dels estrangers a Sabadell es troben a l’atur, per sota del conjunt de Catalunya / V. R.

Les persones de nacionalitat estrangera suposen el 15,7% del total de les persones aturades de Sabadell. Segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local del Vapor Llonch, al març d’aquest any hi havia 1.891 estrangers sense feina a la ciutat. Aquesta xifra suposa un descens d’un 32,7% respecte al mateix moment de l’any anterior (920 menys). Es visualitza, per tant, una dinàmica semblant a la del conjunt de persones en situació d’atur. De fet, és millor a la que s’observa per al conjunt de persones aturades (-27%) i les persones de nacionalitat espanyola (-24,2%).

L’atur creix en 89 persones a Sabadell, però hi ha un 25% menys d’aturats que fa un any

Cal destacar que, actualment, el nombre persones d’altres nacionalitats representa un 13,32% (28.794 persones, segons dades de l’Idescat referents al 2021) del total de la població de Sabadell. Per tant, l’atur estaria impactant en aquest col·lectiu per sobre de la seva representació al municipi. Tanmateix, la situació de les persones estrangeres a la ciutat és millor que la de la mitjana catalana. Mentre que a Sabadell només un 6,57% dels estrangers estan a l’atur, el percentatge a Catalunya és del 17,36%.

La situació laboral dels estrangers no és alarmant

Així mateix, malgrat que la situació laboral dels estrangers a la ciutat no és alarmant, és necessari diferenciar la tendència entre les dones i els homes. En aquest sentit, al març d’aquest any l’atur ha baixat un 30,7% entre els homes (378 aturats menys), però encara ho ha fet més entre les dones (34,3%; 542 aturades menys).

Entre el col·lectiu de persones estrangeres, tots els grups d’edat enregistren descensos de l’atur. El grup de menys edat (persones de fins a 24 anys) és el que registra una davallada més intensa, en termes relatius (-44,2%), mentre que el grup d’edats compreses entre els 25 i els 44 anys és el que registra una davalla més significativa en termes absoluts (604 aturats menys). El grup d’edats compreses entre els 45 i 49 anys continua sent el que més persones sense feina té (314; -21,30%).

Pel que fa als grans sectors d’activitat, el nombre d’aturats estrangers disminueix en tots els sectors. El descens més significatiu, en termes percentuals, és el del sector serveis (35,7%).

Comentaris
To Top