Diners

Els contractes indefinits es multipliquen a Sabadell en un any (+286%)

/ VICTÒRIA ROVIRA

Ha estat un bon mes de juny. Durant el primer mes d’estiu s’han signat 5.195 contractes laborals a Sabadell, un 23,6% (+991) més si ho comparem amb el mes anterior  i un 26,5% més (+1.088) respecte al junt de l’any 2021. I la feina és ara més estable: es multipliquen els indefinits (+286,1%), amb 1.611 contractes més respecte a l’any anterior. Una realitat que s’explica per la nova Reforma Laboral que es va aprovar el passat 28 de desembre, a partir de la qual el contracte indefinit es converteix en la norma general de contractació .

Així i tot, també les feines estacionals creixen, amb un increment del 65,7% dels contractes de menys d’un mes (671 més). Ara bé, el pes de la contractació temporal a Sabadell encara se situa per sobre del total provincial  –0,5 punts percentuals– I l’evolució interanual d’aquest indicador és desfavorable, si es compara amb el conjunt de Barcelona. 

D’altra banda, la contractació ha pujat en tots els trams d’edat, però els treballadors més joves han trobat feina més fàcilment. El grup d’edats compreses entre els 25 i els 44 anys on ho fa de forma més intensa (28%; 489 contractes més).

Més elles que ells

Creix més la contractació de dones que d’homes en un any. L’augment interanual de la contractació femenina (+31,4%; 659 més) és més intens que l’increment de la masculina (+21,3%; 429 més). De fet, més de la meitat (53,1%) dels contractes registrats han estat signats per dones. D’altra banda, el descens de l’atur registrat és una mica més intens entre els homes (20,6%; 1.215 aturats menys que tot just fa un any) que entre les dones (16,8%; 1.332 aturades menys). Creix el percentatge de dones desocupades respecte al de fa un any (58,4%).

Els professionals de la restauració

L’evolució de la contractació per grans sectors d’activitat a Sabadell és negativa en la indústria (-13,3%; 95 contractes menys), però la dinàmica aquest juny ha estat positiva en la construcció (18,5%; 43 contractes més) i els serveis (36,1%; 1.141 contractes més).

Entre les diferents professions, l’augment més notable, en termes absoluts, és el dels treballadors de la restauració, personals i venedors (+32%; 337 contractes més) i el dels professionals científics i intel·lectuals (+126,3%; 274 més).

/ VICTÒRIA ROVIRA

Una mirada al Vallès

Set municipis tenen una taxa d’atur registral superior a la comarcal (9,90%), entre ells les dues capitals del Vallès Occidental: Sabadell (11,09%) i Terrassa (11,61%). Badia del Vallès continua sent el municipi amb la taxa d’atur més elevada de la comarca (50%).

Entre els municipis amb més població desocupada, també destaca la incidència de l’atur a Ripollet (11,59%), Montcada i Reixac (11,50%) i Rubí (11,31%). En canvi, els municipis amb la menor taxa d’atur són Matadepera (3,47%), Sant Cugat del Vallès (5,05%) i Sant Quirze del Vallès (6,10%).

L’atur a Sabadell: 11.289 desocupats, el millor juny des del 2008

Comentaris
To Top