Diners

Lleu descens dels afiliats a la Seguretat Social a Sabadell

Afiliats

La variació mensual a Sabadell és negativa (107 afiliats menys respecte al maig), tot i que la variació anual és positiva (2.015 afiliats més)

Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la ciutat compta amb 90.487 afiliats a la Seguretat Social / VÍCTOR CASTILLO

Després de quatre mesos consecutius sumant afiliats a la Seguretat Social i aconseguint rècords històrics, Sabadell ha tancat el mes de juny amb un lleu retrocés de les xifres. Segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la ciutat compta amb 90.487 afiliats, 107 menys en comparació al maig (una reducció ínfima del 0,12%), però 2.015 més respecte fa un any (+2,28%).

El descens es deu a la baixada registrada en el nombre de dones afiliades, que ha passat de 43.388 a 43.030 (-358; -0,8%). La xifra d’homes afiliats, en canvi, ha augmentat, dels 47.206 del maig als 47.457 del juny (+251; +0,5%).

La xifra d’afiliats a la Seguretat Social torna a batre rècords a Sabadell

Menys afiliats que Terrassa

En comparació amb les ciutats catalanes que tenen un nombre semblant d’habitants (l’Hospitalet de Llobregat, Badalona i Terrassa), Sabadell és la que menys afiliats a la Seguretat Social té. L’Hospitalet de Llobregat en té 110.850, Terrassa 94.643 i Badalona 91.708.

Dit això, al conjunt del Vallès Occidental també es redueix el nombre d’afiliats a la Seguretat Social. La comarca compta amb 406.250 afiliats el mes de juny, 1.432 menys que el mes passat (-0,35%), però 9.460 més respecte fa un any (+2,41%). Es trenca, doncs, una dinàmica positiva que s’arrossegava des del passat mes de gener.

Per grups d’edat, tots han perdut afiliats respecte al maig (un 0,3% els majors de 55 anys, un 0,5% les persones entre 45 i 54 anys i un 0,8% en les persones d’entre 30 i 44 anys), excepte els menors de 30 anys, on la xifra ha augmentat un 2,1%.

En relació amb ara fa un any, en canvi, les xifres milloren en tots els àmbits i grups d’edat (un 6,8% en les persones de menys de 30 anys, un 2,9% en les persones d’entre 45 i 54 anys i un 6,1% en les persones majors de 65 anys), menys en el de les persones entre 30 i 44 anys, que han perdut 651 afiliats (un 2%).

També baixen les afiliacions

Pel que fa al conjunt d’afiliacions a la Seguretat Social, s’han vist reduïdes un 0,6% a Sabadell respecte fa un mes. Mentre que el maig n’hi havia 95.091, el mes de juny la xifra és de 94.575. Això sí, les afiliacions han augmentat un 2,3% en comparació amb el mateix mes de l’any passat. El maig de 2021 Sabadell en tenia 92.441.

Quant als sectors econòmics, els serveis compten amb 72.190 afiliacions a Sabadell, una xifra que representa un increment interanual del 2,6% (1.826 afiliats més), el més elevat de tots els sectors. El sector de la indústria ha augmentat poc les afiliacions, només un 1,5%, respecte al juny de l’any 2021. Ara, la ciutat té 15.303 afiliats en aquest sector, encara per sota de la xifra del mateix mes del 2019—abans de l’arribada de la pandèmia—, quan n’hi havia 15.791.

Si ens fixem en la construcció, registra un increment interanual idèntic al de la indústria. Exactament, aquest sector té un 1,5% més d’afiliacions vers el mateix període del 2021. Sabadell compta amb 5.929 afiliats a la construcció, una dada que és més alta que la de 2019, quan n’hi havia 5.766.

Comentaris
To Top