Ciutat

La Generalitat aprova el pla per construir fins a 380 pisos protegits a la Roureda

La Comissió territorial d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla de millora urbana de l’Ajuntament de Sabadell que preveu construir un màxim de 380 pisos protegits al barri de la Roureda.

Rebre el vistiplau de la Comissió és un pas indispensable per continuar el procés de construcció d’aquests habitatges. Ara, doncs, Sabadell ha rebut l’acord per tirar endavant l’urbanització i edificació d’un nou espai que s’edificarà per primera vegada, entre els carrers de Rialb, Àger i Costabona. “Acollirà únicament pisos amb protecció oficial, uns 380, i zones verdes públiques”, subratlla l’organisme públic.

Espai on es construiran els nous habitatges / GOOGLE MAPS

La previsió de l’ajuntament sabadellenc és començar amb dos edificis que en total tindran 150 habitatges. En un futur, com a màxim hi podrà haver cinc edificis en total, inclosos aquests dos.

D’una banda, un està previst que sigui el nou Complex Roureda, que oferirà 100 pisos per a gent gran, seguint el model que ja funciona a Sol i Padrís, Alexandra i Parc Central. Els habitatges tindran entre una i dues habitacions i comptaran amb serveis com consergeria, neteja i informació sobre recursos. També es preveu que hi hagi espais relacionals i d’activitats, així com un centre per als serveis socials municipals i espais per a entitats.

D’altra banda, en un segon edifici es preveu aixecar 50 pisos de lloguer protegit en una promoció anomenada Ca n’Ustrell-1. Tots dos casos els construirà l’empresa municipal d’habitatge Vimusa amb una inversió prevista de 27,8 milions d’euros -una xifra que probablement caldrà actualitzar perquè fa referència al maig del 2021 i no contempla l’increment de preus dels darrers mesos-.

Zones verdes

La nova planificació urbanística afecta un àmbit d’aproximadament 3 hectàrees, 1,28 de les quals seran parcs i jardins.

Es preveu la construcció d’un parc que envoltarà tot el sector i una plaça que donarà al carrer de Costabona. Les zones d’accés als edificis seran de prioritat per a vianants, amb plataforma única, arbrat i superfícies verdes. Tant en una de les noves construccions i a un extrem de la plaça hi haurà un local comercial.

Tot i que es facin les noves construccions, es mantindran els accessos al rodal i al Parc Agrari.

Comentaris
To Top