Diners

La construcció, el sector que més llocs de treball recupera

Construcció

La resta d’àmbits també presenten una dinàmica positiva

El 2019 la construcció tenia 4.616 llocs de treball, mentre que ara en té 5.070, un increment del 10% / LLUÍS FRANCO

La construcció és el sector que més llocs de treball recupera després de la pandèmia. El 2019 en tenia 4.616, mentre que aquest segon trimestre de 2022 el nombre total és de 5.070, un increment de gairebé el 10%, segons dades de l’informe Flaix Dades del CIESC. A finals del 2020, en un dels pitjors escenaris a conseqüència de la Covid, la construcció gairebé baixa dels 4.000 llocs de treball. Per tant, la recuperació en el sector ha sigut notable en aquest període de temps.

La resta de sectors també presenten una dinàmica positiva. La indústria ha guanyat un 3% de llocs de treball en comparació al 2019 (ara en té 7.535), mentre que en el cas dels serveis el percentatge és del 2,04% (1.240 llocs de treball més; ara en té un total de 61.980).

En aquestes dades hi trobem una certa paradoxa i és que tot i que els llocs de treball augmenten després de la Covid, el nombre d’empreses a Sabadell no ho fa. Respecte al 2019, el sector serveis perd 281 empreses (-7,1%), la indústria 73 (-13,39%) i la construcció 3 (-0,46%). Un dels motius pot ser tot i que hi ha menys companyies, les que hi ha ara tenen més dimensió empresarial, és a dir, més quantitat de treballadors.

Sabadell perd embranzida empresarial respecte abans de la pandèmia

Dades positives

Pel que fa al total de llocs de treball, també incrementen respecte abans de la Covid. Aquest segon trimestre Sabadell compta amb 74.645 llocs de feina, un 2,65% més que el 2019 (1928 llocs més). La xifra també augmenta respecte al mateix període de l’any anterior (+355) i el primer trimestre de 2022 (+90).

Pel que fa als treballadors assalariats i als autònoms, el comportament interanual és desigual en ambdós casos. D’una banda, es registra un increment interanual dels llocs de treball assalariat (0,8%; 450 llocs de treball assalariat més). De l’altra, un descens del treball autònom (-0,7%, 95 llocs menys). La xifra de llocs de treball en ambdues modalitats se situa, doncs, en els 60.635 i en els 14.010 llocs, respectivament. Sabadell continua sent la ciutat de la comarca que té més autònoms i assalariats, en nombres absoluts.

Pel que fa a les seccions d’activitat, a la indústria els increments del segon trimestre es donen en totes les branques. En canvi, la variació interanual més destacada es registra a la metal·lúrgia: 160 llocs nous en un any. Als serveis les variacions trimestrals més significatives les trobem a l’hostaleria amb una pèrdua de 395 llocs, tot i que la interanual és positiva amb 140 llocs recuperats. En sentit positiu, però, destaca l’augment de llocs al comerç: 345 durant el segon trimestre d’enguany i la recuperació interanual és de 130 llocs de feina.

Comentaris
To Top