Diners

L’atur més baix de la dècada a Sabadell

La xifra de desocupats a la ciutat manté la dinàmica descendent iniciada ara fa més d’un any

La ciutat té 11.775 persones sense feina, segons últimes dades disponibles referents al tercer trimestre de 2022 / AINA TORRES

Tot i el clima d’incertesa econòmica actual, derivat de la inflació, la crisi energètica i la guerra d’Ucraïna, Sabadell manté unes dades d’atur baixes respecte els darrers anys. La ciutat té 11.775 persones sense feina, segons últimes dades disponibles referents al tercer trimestre de 2022 de l’Observatori d’Economia Local de l’Ajuntament, un 3,2% menys respecte al mateix període de l’any anterior (386 aturats menys).

La taxa d’atur registrat se situa en l’11,8%, un percentatge històricament baix a la ciutat, tot i que superior al conjunt de la comarca (10,6%), de la província (9,8%) i al conjunt de Catalunya (9,6%). En definitiva, les dades actuals d’atur són de les millors des de l’arribada de la crisi econòmica del 2008. El setembre d’aquell any, Sabadell comptava amb 12.042 desocupats, una xifra superior a la de l’actualitat. A més, la taxa d’atur superava el 13%. 

Més atur en dones i joves

Pel que fa a l’evolució de l’atur segons el sexe, disminueix més, en termes relatius respecte a fa un any, l’atur masculí (-3,4%; 177 menys) que el femení (-3,0%; 209 menys). Es manté la diferència de pes entre l’atur femení (57,7%) i el masculí (42,3%). Per la seva banda, la taxa d’atur femenina és del 13,7% en el període observat, a diferència del 9,9% de la masculina. En l’actualitat hi ha més dones aturades (6.799) que el mateix període de fa 14 anys (6.331).  

Seguidament, pel que fa a l’atur segons l’edat, s’observa un augment en les persones aturades d’entre 16 i 24 anys (7,7%; 57 més), i una davallada en les persones d’entre 25 i 44 anys (3,4%; 151 menys) i les persones de 45 anys i més (4,2%; 292 menys).

L’atur creix a Sabadell el setembre: no ho feia en aquest mes des del 2013

Sectors d’activitat

En relació amb els grans sectors d’activitat, el tercer trimestre de 2022 tanca amb un descens del nombre de persones en situació d’atur. El més destacable, en termes absoluts, és el que s’observa en el sector dels serveis, amb un descens del 3,2% interanual (270 menys). El segueixen el sector de la indústria (-5,1%; 86 menys) i el sector de la construcció (-6,6%; 71 menys). Per contra, el nombre de persones registrades a l’atur sense una ocupació anterior augmenta un 4,6% (44 més). 

Els serveis continuen aglutinant la majoria de les persones aturades de Sabadell, concretament el 68,8% (8.101 persones sense feina). La indústria i la construcció, al seu torn, acumulen el 13,5% (1.588) i el 8,5% (997) de les persones en situació d’atur a la ciutat. Dit això, respecte al 2008, tots els sectors han vist reduït el seu nombre d’aturats, excepte el dels serveis. La indústria ha passat de 3.600 aturats a 1.588 (-126,7%) i la construcció de 1.647 a 997 (-65,2%). En canvi, el sector serveis ha augmentat el nombre de desocupats en aquest període de temps: de  6.177 a 8.101 (31,15%).

L’atur, per barris

D’altra banda, respecte a fa un any, el nombre de persones aturades ha experimentat un descens en tots els codis postals de la ciutat. En els codis postals 08204, 08205, 08207 i 08208 l’atur davalla amb menys intensitat que pel conjunt del municipi. A la resta de codis, en canvi, el descens del nombre de persones aturades és superior que pel conjunt de la ciutat; el més destacable es registra en el codi postal 08206 (-6,1%).

En l’anàlisi per sexe, el descens més intens, en termes relatius, entre els homes s’ha produït al codi postal 08201, amb una variació del 14,9% (33 aturats menys), mentre que en els codis postals 08207 i 08208 es manté la xifra de persones aturades respecte al mateix moment de l’any anterior. En el cas de les dones, el descens més destacable s’ha donat al codi postal 08203 (-9,0%; 66 menys) mentre que en el codi postal 08201 es registra un increment (4,7%; 12 més). 

Comentaris
To Top