Vallès

Investigadors de la UAB creen un dispositiu de seguiment de malalties metabòliques hereditàries i hepàtiques

El dispositiu pot ser una alternativa econòmica als sistemes de monitorització actuals

/ ACN

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) un nou dispositiu que permet monitoritzar la quantitat d’amoni en sang a peu del pacient. El giny es troba en fase experimental i facilitarà el seguiment de malalties hepàtiques i altres malalties metabòliques hereditàries. El dispositiu pot ser una alternativa econòmica als sistemes de monitorització actuals. L’equip de recerca està posant a punt un prototip perquè funcioni en condicions de semiautonomia, per més tard mesurar les mostres d’amoni que s’analitzen cada dia a l’hospital Sant Joan de Déu amb el mètode convencional i amb el nou equip desenvolupat.

L’amoni és un biomarcador que serveix per diagnosticar diferents malalties metabòliques hereditàries minoritàries, com ho poden ser els trastorns primaris del cicle de la urea i diferents acidèmies orgàniques, així com altres condicions metabòliques i ambientals que afecten la funció hepàtica amb una disfunció secundària del cicle de la urea. També es útil per l’estudi i seguiment de diferents hepatopaties, és a dir, malalties que afecten el funcionament normal del fetge, provocades pel consum d’alcohol o l’abús de substancies com fàrmacs.

El diagnòstic precoç i en temps real és essencial

En totes aquestes malalties es genera un excés d’amoni, fet que implica un risc per a la salut del pacient. Segons detallen fonts de la UAB, valors superiors a 200 micromols per litre de sang es consideren episodis greus d’hiperamonèmia, és a dir, una alta concentració d’amoni en sang. Poden causar danys neurològics irreversibles, i fins i tot la mort si se superen els 500 micromols per litre.

El diagnòstic precoç i en temps real és essencial per minimitzar l’impacte d’un episodi d’hiperamonèmia sobre les funcions neurològiques. Actualment els pacients diagnosticats amb malalties que cursen amb hiperamonèmia han de desplaçar-se periòdicament a l’hospital de referència per fer-se una extracció de sang que s’ha de tractar i analitzar al laboratori.

És per aquest motiu que els investigadors del Grup de Recerca de Sensors i Biosensors (GSB) del Departament de Química de la UAB, amb la col·laboració de l’Hospital Sant Joan de Déu i de la UPC, han desenvolupat un analitzador ‘Point-of-Care’ per a la monitorització d’amoni en sang. El giny permetrà fer mesures descentralitzades al costat del pacient, al punt d’atenció, fora dels laboratoris d’anàlisi dels hospitals on s’utilitzen els equips tradicionals.

El nou dispositiu pretén descentralitzar la determinació d’amoni, fent-la possible en centres de salut més petits amb una mesura directament en la sang, sense necessitat de cap tractament previ. Això suposa multiplicar els punts de seguiment, simplificar el procés i reduir el temps per a la presa de decisions mèdiques, destaquen els investigadors.

La reducció de l’excés d’amoni en el pacient amb hiperamonèmia es fa mitjançant la restricció de la ingesta de proteïnes, fent servir medicaments per millorar l’eliminació d’amoni o mitjançant diàlisi o hemofiltració en casos aguts. Així, l’evolució del pacient serà més favorable com més aviat s’actuï, i això s’aconsegueix amb analitzadors al costat del pacient com el que hem desenvolupat.

Validació a l’hospital

L’equip de recerca està posant a punt un prototip perquè funcioni en condicions de semiautonomia. Una vegada estigui operatiu, es mesuraran totes les mostres d’amoni que s’analitzen cada dia a l’hospital Sant Joan de Déu amb el mètode convencional i amb el nou equip desenvolupat.

Amb tot, caldran centenars de mostres per poder validar el prototip final, per més tard industrialitzar-lo i comercialitzar-lo. El dispositiu fa servir una plataforma microfluídica que integra un sensor potenciomètric com a sistema de detecció i una membrana de separació de gasos.

Això permet separar automàticament l’amoni en forma d’amoníac de la resta de la matriu complexa de la sang, obtenint una detecció selectiva lliure de tot tipus d’interferents. El procediment assegura una determinació precisa i exacta de la concentració d’amoni en sang sencera i no en plasma, que és el medi on es fan les anàlisis convencionals d’aquest paràmetre.

Comentaris
To Top