Publicitat
Vallès

Multes de 3.000 euros a Montcada per abocar residus a la via pública

El consistori ha aprovat la modificació de l’ordenança que regula aquest tipus d’accions

L’Ajuntament de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) ha aprovat per via plenària una modificació per actualitzar el règim d’infraccions i sancions relatius a l’abocament de residus a la via pública. Amb aquest canvi, les multes oscil·laran entre els 90 i els 750 euros en el cas de les infraccions lleus, entre 751 i 1.500 euros en el cas de les greus, i entre 1.501 i 3.001 euros en el cas de les molt greus. La modificació de l’ordenança es fa a requeriment dels responsables de l’Àrea d’Espai Públic i Transició Ecològica de l’Ajuntament, que van posar de manifest la necessitat d’actualitzar el règim d’infraccions i sancions.

La modificació de l’ordenança ha consistit, principalment, en la redacció d’un nou article específic per a la regulació de les infraccions en matèria d’abocament de residus, amb la gradació d’infraccions lleus, greus i molt greus i també d’un nou precepte que estableixi les sancions corresponents. Una altra de les novetats és que els conductors del vehicles que facin l’abocament de residus seran considerats com els responsables d’aquesta infracció.

La regulació de la resta d’infraccions i sancions que regula l’ordenança de convivència i que no afecten a l’abocament i vessament de residus, no experimenten cap modificació: lleus entre 90 i 120 euros, greus entre 121 i 300 euros, i molt greus entre 301 i 600 euros.

Publicitat
Comentaris
To Top