Diners

La confiança empresarial a Sabadell pateix un lleu retrocés

Confiança empresarial

Les expectatives econòmiques de l’empresariat de la ciutat i dels seus municipis propers de cara al futur pròxim són més aviat pessimistes

Més del 70% dels empresaris enquestats a l’informe indiquen que han mantingut els llocs de treball / LLUÍS FRANCO

L’índex de confiança empresarial per al quart trimestre de 2022 a l’àmbit de Sabadell i dels seus municipis propers (Riera de Caldes i Conca del Ripoll) baixa de 132,8 a 129,9 punts, un retrocés trimestral del 2,2% en contrast amb l’increment del 5,2% del trimestre anterior. 

Els resultats de l’enquesta de Confiança i Clima Empresarial, presentats per l’Ajuntament de Sabadell, Banc Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic i el Gremi de Fabricants, amb la col·laboració del CIESC, constaten, doncs, una tendència inestable de la confiança empresarial donat que el primer trimestre d’aquest 2022 també va caure un 7,2%. 

Millora lleugerament la confiança empresarial a Sabadell

A més, la variació interanual tampoc permet confirmar i consolidar una estabilitat: retrocedeix un 5%, a causa sobretot de la comparativa amb els ritmes de recuperació de l’activitat de l’any passat. La baixada de la confiança empresarial dels darrers trimestres té a veure amb l’impacte de molts factors negatius que han generat incerteses i el refredament de l’activitat econòmica internacional. Alguns d’ells són la inflació, la crisi energètica, les dificultats de subministraments, la guerra d’Ucraïna, entre altres.

La marxa de negoci, positiva

El tercer trimestre de 2022 la valoració empresarial de la marxa del negoci presenta un canvi de tendència respecte de la recuperació del trimestre anterior: el saldo baixa de 13,5 a 3,6 a causa a l’augment en 7,6 punts de les respostes pessimistes. El retrocés es dona a tots els sectors, però és més accentuat en el grup del sector de la indústria i construcció (el saldo baixa 12 punts respecte de l’anterior), i en el d’altres serveis (-11,5), mentre que al comerç només es registra un descens de 3 punts.

Així mateix, tot i la incertesa del context actual, les expectatives empresarials de la marxa del negoci per al quart trimestre de 2022 no empitjoren i presenten un saldo semblant a l’anterior: -2,4 punts (-3,3 en l’enquesta anterior). Les respostes que esperen mantenir l’activitat estable són un 53,0% del total, les optimistes pugen del 19,8% al 22,3% i les pessimistes ho fan del 23,25 al 24,7%. Per grans sectors veiem una expectativa més positiva a la indústria i construcció amb un saldo que es recupera passant de -6,8 a -1,3. En canvi, el saldo és més negatiu per al comerç (cau 6,5 punts) i la resta de serveis (-1,9).

Lleu caiguda del nombre d’ocupats

Durant el tercer trimestre de 2022 a l’àmbit de l’enquesta l’indicador del nombre d’ocupats disminueix el saldo en 4,8 punts: de 8,2 a 3,4, el valor més baix dels darrers trimestres. Tot i això, l’informe de Confiança i Clima Empresarial destaca que el 72,3% dels empresaris enquestats indiquen que han mantingut els llocs de treball.

L’indicador del nombre d’ocupats per grans sectors d’activitat econòmica presenta saldos positius, però inferiors als anteriors trimestres d’aquest 2022. Al comerç, el retrocés és de només 0,6 punts, però a la resta de serveis és de 8,1 i a la indústria i a la construcció 4,5. 

El nivell dels preus de les compres a proveïdors continua amb saldos molt elevats, però no empitjoren: el segon trimestre de l’any el saldo va baixar significativament, de 50,8 a 39,2 punts i ara, en el tercer trimestre, se situa en 38,2 punts.

Per sectors, els saldos més elevats dels augments de preus es continuen concentrant a la indústria i construcció on torna a augmentar fins a 50,9 punts. Al comerç i a la resta de serveis sí que els saldos continuen baixant: -13,4 i -5 punts, respectivament.

Comentaris
To Top